İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 HAZİRAN 2012

ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÖNERGESİ KONUSUNDA UZLAŞMAYA VARILDI

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi enerji verimliliği yönergesinin taslağı üzerinde uzlaşmaya vardı. Danimarka Dönem Başkanlığı’nın önceliklerinden biri olan yönergenin yürürlüğe girmesiyle 2020 yılında yüzde 20 oranında enerji verimliliği hedefinin gerçekleştirilmesinin kolaylaşacağı belirtiliyor. Taslak yönerge uyarınca üye devletler kendi enerji verimliliği hedeflerini belirleyecekler ve bu hedeflere nasıl ulaşacaklarını ortaya koyan ulusal faaliyet planlarını 2014, 2017 ve 2020 yıllarında Avrupa Komisyonu’na sunacaklar. Komisyon, 30 Haziran 2014 tarihinde, hedeflere ulaşma yolunda kat edilen mesafeyi değerlendirecek, gerekli gördüğü durumlarda ek tedbirler önerebilecek. Taslak yönerge özellikle kamu kurumlarına önemli bir sorumluluk yüklüyor. Buna göre 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren merkezi hükümetlerin sahip olduğu toplam kamu binalarının alanlarının yüzde 3’ünün her yıl yenilenmesi gerekecek. Buna ilaveten üye devletler, konut ve ticari binaların yenilenmesi için uzun vadeli bir strateji oluşturacak.

Taslak yönerge uyarınca her üye devlet enerji dağıtım ve/veya perakende şirketlerinin 2020 yılında toplam yüzde 1,5 oranında yıllık enerji satışlarını düşürmelerini sağlayacak şekilde bir enerji tasarrufu yükümlülük sistemi oluşturacak. Tamamen uygulanması halinde yönergenin 2020 yılında yüzde 17 oranında enerji tasarrufu sağlanmasına imkân vereceği öngörülüyor. Taslak yönerge yürürlüğe girdikten sonra üye devletlerin bu yönergedeki yükümlülükleri yerine getirmek için 18 aylık süreleri olacak.