İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 HAZİRAN 2012

AB KURUMLARI AJANSLAR ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARDI

Avrupa Parlamentosu, Komisyonu ve AB Konseyi, 12 Haziran 2012 tarihinde, Avrupa Birliği’nin bağımsız ajanslarına yönelik yeni yaklaşım üzerinde uzlaşmaya vardı.

Söz konusu düzenleme ile, 31 bağımsız AB Ajansı’nın yönetim mekanizmalarının işlerlik kazanması ve AB politikalarının uyumlaştırılmasında ajansların rolünün arttırılması amaçlanıyor. Yeni yaklaşımın ajanslara daha verimli, etkin ve şeffaf çalışma imkanı sağlayacağını belirten Avrupa Komisyonu’nun Kurumlararası İlişkiler ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maroš Šefcovic, yeni yaklaşımın istenilen düzeyde uygulanması için tüm AB ajansları ile birlikte çalışılması gerektiğini önemle hatırlattı. 2011 yılı itibariyle 5.000’den fazla kişi istihdam eden ve 2011’de AB bütçesinden 737 Milyon Avro tutarında fon ayrılan ajansların bu yaklaşımla daha uyumlu çalışması sağlanacak.

Yeni yaklaşımla, eski uygulamadan farklı olarak, yeni bir ajans kurma kararı çıkmadan, ajansın gerçek hedefleri doğrultusunda kararlar alınacak ve her ajansın başkanını seçme kriterleri değişecek. Ajansların yönetim şekilleri ve finansal çerçevelerine ilişkin yıllık programların hazırlanması, ajansın önemli göstergeleri ve aktiviteleri önceki uygulamalar dikkate alınarak tekrar gözden geçirilecek. AB’ye bağlı 31 ajans arasından Dış ve Güvenlik Politikası kapsamına giren iki ajans ile altı yürütme ajansı yeni yaklaşım kapsamına dahil edilmeyecek. Avrupa Komisyonu’nun 2012 yılı sonuna kadar söz konusu yaklaşıma ilişkin bir yol haritası sunması bekleniyor.