İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 HAZİRAN 2012

AVRUPA KOMİSYONU’NDAN KOSOVA’YA VİZE SERBESTÎSİNE YÖNELİK YOL HARİTASI

Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström vize serbestîsine yönelik yol haritasını 14 Haziran 2012 tarihinde Kosovalı yetkililere sundu. Vize serbestîsine yönelik yol haritası, Kosova’nın mültecilerin geri kabulü ve topluma geri kazandırılması, belge güvenliği, hudut ve göç yönetimi ile temel haklar; örgütlü suçlarla ve yolsuzlukla mücadele alanında uygulaması gereken reformları ortaya koyuyor. Vize diyaloğunun gidişatı, Kosova’nın Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen şartları yerine getirmekteki başarısına bağlı olacak.

Bilindiği üzere, Kosova, 26 Avrupa ülkesinin dahil olduğu Schengen Alanı’na vizesiz seyahat hakkından yararlanamayan tek Batı Balkan ülkesi. Hatırlanacağı gibi, AB, beş Batı Balkan ülkesi ile vize muafiyeti diyaloğunu başlatmış; bu ülkelerin kaydettiği ilerlemeler doğrultusunda Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan değerlendirme neticesinde Makedonya, Karadağ ve Sırbistan, Aralık 2009’da; Arnavutluk ve Bosna-Hersek ise Kasım 2010’da vizesiz seyahat hakkını elde etmişti. Avrupa Komisyonu, 2011 İlerleme Raporu’nda Kosova’nın vize diyaloğunun başlatılması için gerekli şartları yerine getirdiğini açıklamış ve Aralık 2011’de bir araya gelen AB Devlet ve Hükümet Başkanları da Kosova’ya diğer Batı Balkan ülkeleri gibi vize serbestisini öngören bir perspektif sunulacağını teyit etmişler ancak bunun Üye Devletlerin Kosova’nın statüsüne ilişkin görüşlerine halel getirmeyeceğini vurgulamışlardı (zira GKRY, Yunanistan, İspanya, Slovakya ve Romanya Kosova’nın bağımsızlığını tanımamakta). Bunun üzerine, Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Malmström, 19 Ocak 2012 tarihinde Priştine’de Kosova ile vize muafiyeti için diyalog sürecini başlatmıştı. 30 Mayıs’ta Avrupa Komisyonu ile Kosova arasında hukukun üstünlüğü alanında yapısal diyalog resmen başlatılmış ve vize serbestîsine yönelik yol haritasının sunulacağı açıklanmıştı.

14 Haziran’da Avrupa Komisyonu ve Kosova hükümeti arasında vize diyaloğunda atılacak sonraki adımları tartışmak üzere üst düzey yetkililerarası gerçekleştirilen bu ilk toplantının ardından önümüzdeki günlerde Kosova hükümetinden ilgili mevzuatın mevcut durumuna ve vize yol haritası kapsamındaki alanlarda yapılan reformlara ilişkin kapsamlı bir çalışmayı Komisyon’a sunması talep edilecek.