İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 HAZİRAN 2012

Avrupa Parlamentosu, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nin kapsamına ilişkin tüzük taslağını kabul etti

Avrupa Komisyonu’nun 2011 yılında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nin (GSP-Generalized System of Preference) güncellenmesi kapsamında fakir ülkelere öncelik verilmesine ilişkin sunduğu tüzük taslağı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda 13 Haziran 2012 tarihinde oy çokluğu ile kabul edildi. 1 Ocak 2014 tarihinde tüzüğün yürürlüğe girmesiyle, Dünya Bankası’nın yüksek ve üst-orta gelirli ülkeler sınıflandırmasında yer alan ülkeler (Brezilya, Suudi Arabistan, Katar, Rusya ve Kuveyt gibi), Avrupa Birliği’nin genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanamayacaklar. Bu yeni düzenleme ile, GSP’den faydalanan ülke sayısı 176’tan 75’e düşürülmüş oldu. Avrupa Parlamentosu, GSP’nin ürün yelpazesinin özellikle Afrika için değerli olan alüminyum oksit ve kurşun gibi bazı hammaddeleri kapsayacak şekilde genişletilmesine onay verdi.

Avrupa Parlamentosu, ayrıca Avrupa Komisyonu’nun Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nin özel teşvik (GSP+) düzenlemelerinden faydalanan ülke sayısını düşürme teklifini kabul etti. Bilindiği üzere, bu sistem ile, Avrupa Birliği, uluslararası çalışma standartları, insan hakları, çevrenin korunması ve iyi yönetişim gibi alanlardaki uluslararası standartlara uyan ülkelere ticari alanda kolaylıklar sağlıyor. Yeni düzenlemeye göre, AB’nin GSP+’dan yararlanmak isteyen ülkelerin özellikle insan hakları ve çalışma standartlarının uluslararası normlara uyumu konusunda daha  dikkatli davranması bekleniyor. Günümüzde, GSP+ kapsamındaki teşviklerden 15 ülke faydalanırken, söz konusu tüzüğün yürürlüğe girmesiyle bunlardan yalnız Pakistan, Ukrayna ve Filipinler’in faydalanması söz konusu olacak.