İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 HAZİRAN 2012

Avrupa Birliği ile Grönland arasında Hammadde İşbirliği Anlaşması imzalandı

Avrupa Komisyonu’nun girişimiyle, Grönland ile AB arasında Avrupa Birliği endüstrisinin hammaddeye uygun fiyatla erişimini sağlamasını öngören ve hammadde alanında işbirliğini içeren anlaşma 13 Haziran’da Grönland’ın başkenti Nuuk’da imzalandı. Anlaşma ile her iki tarafın da yararlanacağı hammadde sondaj yatırımları, altyapı çalışmaları ve kapasite artırma çalışmaları aracılığıyla işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Hâlihazırda Grönland’da faaliyet gösteren sondaj şirketlerinin yüzde 58’ini Avustralyalı ve Kanadalı şirketler oluştururken, AB üye ülkelerine (Almanya, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka) ait şirketlerin Grönland’da yüzde 15’lik pazar payına sahip oldukları bilinmekte. Bilindiği üzere, Avrupa Birliği endüstrisinde kullanılan hammaddelerin temini ağırlıklı olarak ithalata dayanıyor.  Grönland, Avrupa Komisyonu tarafından 2010 yılında Hammadde Stratejisi kapsamında belirlenen 14 mineralin büyük kısmı bakımından zengin kaynaklara sahip olması sebebiyle, AB’ye mineral kaynaklar bakımından büyük bir potansiyel sunmakta. Söz konusu işbirliği anlaşmasıyla, özellikle ileri teknoloji ürünlerinde ve çevreye dost “yeşil” ürünlerde kullanılan hammaddelerin temininin kolaylaştırılması amaçlanıyor.