İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 HAZİRAN 2012

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

AB gündemindeki en önemli madde şüphesiz, sonuçları gerek son zamanlarda sıklıkla telaffuz edilen bir olasılık olan Yunanistan’ın Avro Alanı’ndan çıkmasının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, gerekse Parasal Birliğin geleceği bakımından belirleyici nitelikte olacak Yunanistan genel seçimleriydi. 17 Haziran’da yapılan seçimlerden AB yanlısı merkez sağ görüşlü Yeni Demokrasi Partisi’nin galip çıkması, Avro Alanı’ndaki politika yapıcılara ve piyasalara rahat bir nefes aldırdı. Ülkenin Avro Alanı’nda kalmasını destekleyen Antonis Samaras liderliğindeki Yeni Demokrasi’nin geleneksel rakibi merkez sol görüşlü PASOK’la hükümet kurması bekleniyor.

Devamını Oku

YUNANİSTAN’DA ERKEN GENEL SEÇİMLERİN GALİBİ YENİ DEMOKRASİ PARTİSİ OLDU

Yunanistan’da erken genel seçimler, 17 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirildi. Hiçbir partinin tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu sağlayamadığı erken genel seçimleri, 6 Mayıs’ta yapılan seçimleri birinci sırada tamamlayan Yeni Demokrasi Partisi (ND), bu sefer de oylarını arttırarak ilk sırada bitirdi. Parlamento’da milletvekili sayısını da arttıran Yeni Demokrasi Partisi, ilk sırada yer aldığı için 50 ek sandalyenin de sahibi oldu. Yeni Demokrasi Partisi bu durumda 300 sandalyeli parlamentoda çoğunluğa sahip bir koalisyon hükümeti kurabilecek.

Devamını Oku

FRANSA PARLAMENTO SEÇİMLERİNİN İKİNCİ TURU SOSYALİSTLERİN ZAFERİYLE SONUÇLANDI

Fransa’da 577 sandalyeli Fransa Ulusal Meclisi`nin yeni üyelerini belirleyecek seçimlerinin ikinci turu 17 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirildi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande`ın liderliğini yaptığı Sosyalist Parti, genel seçimlerin ikinci turunda büyük bir başarıya imza atarken, eski Cumhurbaşkanı Sarkozy`nin partisi kayıp yaşadı. Sosyalist Parti, ikinci turda mecliste mutlak çoğunluğu tek başına ele geçirdi.

Devamını Oku

TÜRKİYE-AB KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU TOPLANTISI STRAZBURG’DA GERÇEKLEŞTİ

69’uncu Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Toplantısı 13-14 Haziran 2012 tarihlerinde Fransa’nın Strazburg kentinde gerçekleştirildi. Toplantının “Türkiye-AB İlişkileri: Müzakere Sürecinde Mevcut Durum” başlıklı açılış oturumuna AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AB Dönem Başkanlığı adına Danimarka Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Müsteşarı Büyükelçi Kim Jørgensen, Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle de katıldı.

Devamını Oku

POZİTİF GÜNDEM KAPSAMINDA GELİŞTİRİLMİŞ ENERJİ İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle ve Enerjiden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 14 Haziran 2012 tarihinde Stuttgart’ta Pozitif Gündem çerçevesinde Türkiye ile AB arasında geliştirilmiş enerji ilişkilerini görüştüler.

Devamını Oku

G-20 ZİRVESİ 18-19 HAZİRAN’DA MEKSİKA’DA GERÇEKLEŞTİ

Dünya gayri safi milli hâsılasının yüzde 90`ına ve dünya ticaretinin yüzde 85`ine sahip 19 ülke ile Avrupa Birliği’nden oluşan G-20’nin liderleri Meksika’nın ev sahipliğinde 18-19 Haziran 2012 tarihlerinde düzenlenen G-20 Zirvesi’nde bir araya geldi. Zirve, ağır borç yükü altındaki Yunanistan`da hükümeti kurma girişimlerinin sürdüğü ve İspanya`da borçlanma maliyetinin yine tırmandığı bir sırada gerçekleşti.

Devamını Oku

ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÖNERGESİ KONUSUNDA UZLAŞMAYA VARILDI

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi enerji verimliliği yönergesinin taslağı üzerinde uzlaşmaya vardı. Danimarka Dönem Başkanlığı’nın önceliklerinden biri olan yönergenin yürürlüğe girmesiyle 2020 yılında yüzde 20 oranında enerji verimliliği hedefinin gerçekleştirilmesinin kolaylaşacağı belirtiliyor.

Devamını Oku

“İNSAN HAKLARI ÖZEL TEMSİLCİLİĞİ” MAKAMI OLUŞTURULMASI AB GÜNDEMİNDE

İspanyol Hıristiyan Demokrat AP Üyesi José Ignacio Salafranca’nın AB Konseyi’ne insan hakları alanında bir özel temsilci ataması çağrısında bulunan raporu, 12 Haziran’da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda tartışıldıktan sonra, 13 Haziran’da 32 “hayır” oyuna ve 80 çekimser oya karşılık, 567 “evet” oyu ile kabul edildi.

Devamını Oku

AB KURUMLARI AJANSLAR ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARDI

Avrupa Parlamentosu, Komisyonu ve AB Konseyi, 12 Haziran 2012 tarihinde, Avrupa Birliği’nin bağımsız ajanslarına yönelik yeni yaklaşım üzerinde uzlaşmaya vardı.

Devamını Oku

AVRUPA PARLAMENTOSU AB KONSEYİ İLE İŞBİRLİĞİNİ ASKIYA ALDI

14 Haziran 2012 tarihinde yoğun bir tartışmanın ardından Başkanlar Konferansı (siyasi partilerin liderleri ve Avrupa Parlamentosu Başkanı) Strazburg’da, Schengen yönetişiminde tatmin edici bir sonuç alınana kadar, Avrupa Parlamentosu’nun AB Konseyi ile beş dosyada işbirliğini askıya alacağını açıkladı.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU’NDAN KOSOVA’YA VİZE SERBESTÎSİNE YÖNELİK YOL HARİTASI

Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström vize serbestîsine yönelik yol haritasını 14 Haziran 2012 tarihinde Kosovalı yetkililere sundu.

Devamını Oku

AB BALIKÇILIK BAKANLARI ORTAK BALIKÇILIK POLİTİKASI REFORM PAKETİ ÜZERİNDE GENEL OLARAK ANLAŞMAYA VARDI

Avrupa Birliği Tarım ve Balıkçılık Konseyi, Ortak Balıkçılık Politikası (OBP) Reformu’na ilişkin teklifleri değerlendirmek üzere 12 Haziran 2012 tarihinde Lüksemburg’da toplandı. Toplantıda, Avrupa Birliği üyesi devletlerin balıkçılık bakanları reform paketi üzerinde genel olarak anlaşmaya vardı. Üzerinde anlaşmaya varılan genel metin şu ana unsurlar üzerinde şekillendi:

Devamını Oku

SCHENGEN ALANI KURALLARINDA YENİDEN GİRİŞ VİZESİ

14 Haziran 2012 tarihinde Avrupa Adalet Divanı tarafından verilen karar, Schengen sınır kuralları dâhilinde ikamet izni ve yeniden giriş vizesinin kapsamını netleştirdi. Fransız hükümeti tarafından sorulan soru ile, Schengen sınır kurallarından hareketle (562/2006 sayılı AB Tüzüğü), AB vatandaşı olmayan ve geçici ikamet izni ile Fransa’dan çıkış yapan kişilerin, daimi ikamet izni veya geçerli vizesi olmamasına rağmen Fransa’ya geri dönüş yapıp yapamayacağına ilişkin sınırların çizilmesi istendi.

Devamını Oku

OMBUDSMANLIK YASASI TBMM’DE KABUL EDİLDİ

Avrupa’da ve Türk kamuoyunda “Ombudsmanlık” olarak da bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kurulmasına dair kanun tasarısı 14 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Kamu Denetçiliği Kurumu kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak, resmi idarenin her türlü eylem ve işlemlerini insan haklarına dayalı, adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere kuruldu.

Devamını Oku

YENİ MÜFREDATTA SEÇMELİ DERSLERDE DEĞİŞİKLİKLER GÜNDEMDE

12 Haziran’da Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eğitim sisteminde yapılacak değişiklikler kapsamında oluşturulacak yeni ders çizelgesi hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni ders çizelgesinde Türkçe derslerinin ilk iki sene haftada 10 saat okutulacağını belirten Başbakan Erdoğan, ilkokul 4’üncü sınıfta İnsan Hakları ve Yurttaşlık dersinin zorunlu olarak okutulacağını açıkladı.

Devamını Oku