İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 HAZİRAN 2012

REFORM İZLEME GRUBU’NUN 26’NCI TOPLANTISI ORDU’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Reform İzleme Grubu’nun 26’ncı Toplantısı, 8 Haziran 2012 tarihinde İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in ev sahipliğinde Ordu’da gerçekleştirildi. Toplantıya, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Afif Demirkıran’ın yanı sıra, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın üst düzey görevlileri katıldı.

Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan son gelişmelerin görüşüldüğü 26’ncı Reform İzleme Grubu toplantısında, başta “Pozitif Gündem” olmak üzere yargı reformu, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamaları, geri kabul ve göç yönetimi gibi çeşitli başlıklara dair konular ele alındı. Toplantı kapsamında, 23’üncü Fasıl olan Yargı ve Temel Haklar Çalışma Grubu Toplantısı da gerçekleştirildi. 2006 yılından bu yana “Yargı ve Temel Haklar”  kapsamında Avrupa Komisyonu ile gerçekleştirilen ilk önemli görüşme olan bu toplantıya Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü ve ilgili Türk kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı. Toplantıda,  2006 yılında gerçekleştirilen 23’üncü Fasıl tarama toplantılarından bu yana Avrupa Birliği müktesebatı kapsamında çıkarılan yeni AB mevzuatı ve Türkiye’nin kaydettiği gelişmeler ele alındı. Toplantı öncesinde Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle ile bir görüşme gerçekleştirdi.

AB Bakanlığı tarafından yayımlanan basın bildirisine göre, Reform İzleme Grubu’nun 26’ncı Toplantısı’nda ele alınan başlıca konular şu şekilde:

 • Çalışma Gruplarına ilişkin beklentilerin açılış kriterleri odaklı olmaları ve sürecin Türkiye’deki gelişmeleri ve ilerlemeleri teyit edecek şekilde işletilmesi ve söz konusu fasıllar üzerinde haksız siyasi blokajlar ortadan kalktığında mümkün olduğunca fazla sayıda faslın müzakereye açılıp, kapatılmasının hedeflendiği ifade edildi.
 • Taslak Anayasa metninin kamuoyunun görüşüne sunulacağı dönemde toplumun tüm kesimlerinin sürece vereceği desteğin büyük önem taşıdığı belirtildi.
 • TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşması ve yürürlüğe girmesi beklenen 3’üncü Yargı Reformu Paketi sayesinde,  basın ve yayın yoluyla veya sair düşünce açıklamaları yöntemiyle işlenen suçlara ilişkin soruşturma, dava ve cezaların ertelenmesine, ileriye dönük yayın durdurmanın kaldırılmasına ve 31 Aralık 2012 tarihinden önce verilmiş olan, yayınlar hakkındaki toplatma kararlarının hükümsüz sayılmasına yönelik düzenlemeler neticesinde ifade özgürlüğü alanında önemli bir adım atılması beklendiği vurgulandı.
 • 11 Haziran 2012 tarihinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülmesi planlanan 4’üncü Yargı Reformu Paketi ile başta ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere, birçok konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen ihlal kararlarının dayanağı olan sorunların çözümü adına olumlu gelişmeler sağlanması beklendiği ifade edildi.
 • Uzun yargılama süreleri ve mahkeme kararlarının icrasından kaynaklanan sorunlarla ilgili AİHM’e yapılmış başvuruların sonuçlandırılması için iç hukuk yolu oluşturulması için hazırlanan ve meclise sevk edilen kanun tasarısının en kısa sürede kanunlaşması için çaba gösterildiği belirtildi.
 • 7 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve yargılama sürelerinin kısaltılmasının öngörüldüğü vurgulandı.
 •  “Devlet Sırları Kanunu Tasarısı”  ile Avrupa Birliği ile işbirliğinin, adli yargı ve polis işbirliği başta olmak üzere birçok alanda daha da ilerlemesi için “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı”nın en kısa sürede yasalaşmasının beklendiği vurgulandı.
 • Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Kolluk Gözetimi Komisyonu ve Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu kurulmasına ilişkin Kanun Tasarılarının en kısa sürede yasalaşmasının hedeflendiği belirtildi.
 • “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı” ile ilgili gelişmeler görüşüldü.
 • 27 Ağustos 2011 tarihinde Vakıflar Kanunu’na eklenen geçici madde ile yürürlüğe giren ve 1936 yılından bu yana yaşanan farklı inanç gruplarına/vakıflarına ait gayrimenkullerin durumunu düzenleyen değişiklik kapsamında Vakıflar Meclisi’nin yirmi taşınmazın iadesi ile bir taşınmaz için tazminat ödenmesi yönünde karar almasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.
 • Adalet, Özgürlük ve Güvenlik faslı (24’üncü fasıl) kapsamında, “Göç Yönetimi” alanındaki çalışmaların hızla ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
 • Avrupa Komisyonu’nun Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının iyileştirilmesine ve Türk vatandaşlarının Schengen vize başvurularında yaşadığı sıkıntıların hafifletilmesine yönelik çalışmaların yakından takip edildiği vurgulandı.
 • Türkiye’nin Geri Kabul Anlaşmasının imza ve onay sürecinin, Avrupa Komisyonu’nun Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyetine ilişkin yol haritasını hazırlayıp sunmak üzere üye devletlerden alacağı yetkiye paralel olarak yürütülmesi ve Geri Kabul Anlaşması ve vize serbestîsinin eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi konusundaki tutumunun açık olduğu belirtilirken, Avrupa Birliği’nin bu konuda her iki tarafı da memnun edecek bir adımı en kısa sürede atmasının beklendiği ifade edildi ve bu konudaki görüşlerin 7 Haziran 2012 tarihinde düzenlenen Türkiye-AB Bakanlar Düzeyindeki Siyasi Diyalog Toplantısı’nda bir kez daha AB yetkililerine iletildiği ifade edildi.
 •  “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı” ve “İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı”na ilişkin çalışmaların hızlandırılması konusunda karar alındı.
 • Entegre Sınır Yönetimi alanında müktesebat uyumu ve uygulamaya yönelik adımların hızlandırılması hususunda mutabakata varılırken, sınır yönetiminin yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemelerin temelini oluşturacak “Sınır Muhafaza Teşkilatı Kanun Tasarısı Taslağı”na ilişkin çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Toplantı sonunda bundan sonraki Reform İzleme Grubu toplantılarında toplantı gündemine ilaveten farklı alanlarda tematik toplantılar düzenlenmesi ve gündemdeki konulardan sorumlu bakanların davet edilmesi konusunda fikir birliğine varılırken,  Vakıflar Kanununun uygulanmasındaki gelişmeleri görüşmek üzere, 27’nci Reform İzleme Grubu Toplantısı’nın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın ev sahipliğinde Bursa’da düzenlenmesi kararlaştırıldı.