İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 HAZİRAN 2012

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ELEKTRONİK TANIMLAMA VE ELEKTRONİK İMZA ALANLARINDA YENİ YASAL DÜZENLEMELER GETİRİLİYOR

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nde Üye Devletler arasında elektronik ortamda yapılan işlemleri kolaylaştırmak ve daha güvenilir kılmak amacıyla 4 Haziran 2012 tarihinde elektronik tanımlama (e-identification) ve elektronik imzaya (e-signature) ilişkin yeni bir tüzük taslağı sundu.

Söz konusu tüzük taslağı ile 27 AB Üye Devleti’nin ulusal e-tanımlama sistemlerinin karşılıklı olarak tanınması öngörülmekte. Böylelikle, AB vatandaşları ve AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketler kendi ulusal elektronik tanımlama sistemleri aracılığıyla diğer üye devletlerce sunulan kamu hizmetlerinden (kamu alımları,  sosyal hizmetler, vergi beyannameleri) yararlanma imkânını elde etmiş olacak.  Bu yeni tüzük ile Avrupa elektronik tanımlama sisteminin oluşturulması hedeflenmekte. Tüzük uyarınca, bu Pan-Avrupa elektronik tanımlama sistemine dâhil olmak istediklerini belirten üye devletler, sadece kendi vatandaşlarının eriştikleri kamu hizmetlerinin aynısından diğer AB vatandaşları da faydalanabilecekler. Bu yeni düzenleme ile özellikle, yurt dışında okuyacak öğrenciler, başka bir üye devlete taşınacak vatandaşlar, yurt dışında tıbbi yardım alacak hastalar, yurt dışında iş yapacak şirketler ve çalışanların yanı sıra hükümetler için de birçok kolaylık sağlanması bekleniyor.

Avrupa Komisyonu’nun sunduğu taslakta ayrıca elektronik imzalar için mevcut kuralların uyumlulaştırılması ve ortak kuralların belirlenmesi hedefleniyor. Böylelikle elektronik imzaların sınır ötesi kullanımlarında karşılaşılan teknik engellerin kaldırılması ve bu alandaki mevcut düzenlemenin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bilindiği üzere, 30 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen 1999/93/EC sayılı “Elektronik İmzalar İçin Topluluk Çerçevesi” başlıklı Yönerge ile elektronik imzanın Avrupa Birliği düzeyinde tanınmasını sağlayacak yasal çerçeve oluşturularak, ıslak imzanın yanı sıra elektronik imzanın da hukuki geçerliliğinin tanınması sağlanmıştı. Ancak 1999 yılında kabul edilen bu Yönergeye rağmen, Avrupa Birliği çapında bazı teknik farklılıkların bulunması nedeniyle elektronik imza kullanımı ve uygulamaları beklenildiği ölçüde yaygınlaşmış değil. Bu nedenle, bu yeni yasa ile belirlenecek yeni kurallar sayesinde, Avrupa Birliği düzeyinde elektronik imzaların karşılıklı tanınması ve birlikte çalışabilirliğinin artırılması amaçlanıyor.