İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 HAZİRAN 2012

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA’DA YOLSUZLUKLA İLGİLİ RAPORUNU AÇIKLADI

Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International), Avrupa Birliği ülkelerinde süregelen kamu ve özel sektör yolsuzluklarının mali krizden çıkmayı da zorlaştırdığı bulgusunu da içeren “Yolsuzluk: Avrupa Çapında bir Sorun” başlıklı 2012 raporunu açıkladı.  Yolsuzluğu, “güvenilerek başkasına teslim edilen gücün özel amaç ya da çıkar için kullanılması” olarak tanımlayan Uluslararası Şeffaflık Örgütü, 2012 yılı raporunda ilk olarak 25 Avrupa ülkesinin yolsuzlukla mücadele sistemini de ayrıntılı olarak değerlendirdi. Raporda, AB üyesi ülkelerin hükümetleri, meclisi, siyasi partileri ve yargı sistemi incelenerek yolsuzluğa karşı alınan önlemlerin yanı sıra şeffaflık ve teftiş mekanizmaları masaya yatırıldı.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün raporunda söz konusu 25 ülkenin kamu ve özel yapılanmalarının farklı olması gerekçesiyle bir sıralama yapılmadığı, ancak ülke bazında belirli eğilimlerin tespit edildiği de vurgulandı. Danimarka ve İsveç’in AB üyeleri arasında yolsuzlukla mücadele ve şeffaflıkta en fazla mesafe alan ülkeler olduğu vurgulanan raporda, Almanya ve İngiltere’nin de yolsuzlukla mücadele çabaları takdirle karşılandı. Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İspanya’nın ise kamu idaresi alanında köklü sorunları olduğunu vurgulayan Uluslararası Şeffaflık Örgütü, yolsuzlukla mücadelede başarılı olamayan ülkelerin mali krizden kurtulamadıklarına da dikkat çekti.  Kriz nedeniyle ekonomik güçlük çeken kamu görevlilerinin yolsuzluğa daha çok eğilim kazanmaları ve söz konusu eğilim nedeniyle de krizin derinleştiğine işaret eden örgüt, bu kısır döngünün kırılmasının da oldukça güç olduğunu vurguladı. Söz konusu dört AB ülkesinde yapılan özelleştirme projelerinin de yolsuzluklara zemin oluşturduğuna dikkat çeken örgüt raporu, bu yolsuzluklar nedeniyle bütçe açıklarının kapatılamadığının da altını çizdi.