İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 HAZİRAN 2012

AVRUPA BİRLİĞİ İLE ÇİN ARASINDA TARIM VE KIRSAL KALKINMA ALANINDA İŞBİRLİĞİNİ HIZLANDIRMAK İÇİN BİR İŞBİRLİĞİ PLANI İMZALANDI

Avrupa Birliği ile Çin arasında tarım ve kırsal kalkınma alanında bir İşbirliği Planı, Avrupa Komisyonu’nun Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Üyesi Dacian Cioloş ve Çin Tarım Bakanı Han Changfu tarafından 11 Haziran 2012 tarihinde imzalandı.  Avrupa Birliği ile Çin arasındaki mevcut ilişkileri bir adım daha ileriye götüren İşbirliği Planı sayesinde, ikili ve uluslararası zorlukların üstesinden daha etkin bir şekilde gelinebilmesi amaçlanmakta. Söz konusu İşbirliği Planı ile, AB-Çin ortaklığına ivme kazandırılması ve tarım alanında daha güçlü ve yakın bir ilişki kurulmasıyla karşılıklı yarar sağlanacağı belirtildi.

Tarım ürünleri ihracatında Çin’in üçüncü, toplam ihracatta ise en büyük beşinci pazarı olan Avrupa Birliği, Çin ile 2005 yılında başlatılan ikili diyalog sayesinde, tarımla ilgili konularda müzakereleri ve koordinasyonu güçlendirme kararı almıştı. İşbirliği Planı ile birlikte yeni fBoth sides will in particular gain from sharing ideas, best practices, and innovative solutions.HerHikirlerin, en iyi ve yenilikçi çözümlerin paylaşılmasının her iki tarafın da yararına olacağı ifade edilirken, tarımın daha sürdürülebilir olması, tarımsal ticaret ilişkilerinin geliştirmesi, çevre sorunları ve gıda güvenliği konuları üzerinde işbirliğinin hedeflendiğinin altı çizildi.

Ortak önceliklere odaklanılmasının tarım ve kırsal kalkınma alanında AB-Çin ilişkilerine yeni bir ivme getireceği ve işbirliği için öncelikli sektörler arasında gıda güvenliği, uluslararası işbirliği, çevre dostu tarım, organik tarım gibi sektörlerin yer aldığı vurgulandı. Her iki tarafın da tarım ve kırsal kalkınma alanındaki ikili işbirliğini geliştirmekte müşterek çıkarları olduğuna dikkat çeken Avrupa Komisyonu’nun Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Üyesi Dacian Cioloş, söz konusu işbirliği planıyla gıda güvenliği, kırsal kalkınma ve iklim değişikliği gibi müşterek zorluklarla daha etkin bir şekilde başa çıkabileceklerini belirtti. İmzalanan İşbirliği Planı ile hayata geçirilecek birçok somut proje ve eylem aracılığıyla, tarımda ikili ve uluslararası düzeyde daha güçlü ve yakın ilişki kurulmasının amaçlandığı ifade edildi.