İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 HAZİRAN 2012

AB kamuoyu krize rağmen üçüncü ülkelere verilen insani yardımı destekliyor

8 Haziran tarihinde yayımlanan Eurobarometre kamuoyu yoklaması sonuçları, AB vatandaşlarının yüzde 88’inin AB ülkelerinin içinde bulundukları mevcut ekonomik duruma rağmen, AB’nin üçüncü ülkelere sağladığı insani yardımı desteklediğini ortaya koydu. Bu oran, 2010’a göre yüzde 9 oranında bir artışa tekabül ediyor. Eurobarometre sonuçlarına göre, AB vatandaşlarının yüzde 71 ise, insani yardımın Avrupa Komisyonu tarafından koordineli bir şekilde sağlanmasının, üye devletlerin münferit olarak sağladığı insani yardıma kıyasla daha etkin olduğu görüşünde.  Eurobarometre anketine katılan 27 AB ülkesinden 26 bini aşkın katılımcının yüzde 88’i AB’deki genç nüfusun gönüllü olarak katılabileceği bir gönüllü yardım gücü oluşturulması girişimini desteklediklerini belirttiler. Avrupa Komisyonu’nun İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (ECHO) 2011 yılında insani yardım için 1,1 Milyar Avro’luk fon ayırmış ve AB üyesi olmayan 91 ülkeden 117 milyon kişiye yardım sağlamıştı. Bu rakam AB bütçesinin yüzde 1’inden dahi az olmasına rağmen, AB ve üye devletler dünyanın lider insani yardım donörü konumunda.