İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-24 KASIM 2006

AVRUPA KOMİSYONU AB YATIRIM FONU PİYASASINI MODERNİZE EDİYOR

Avrupa Komisyonu 16 Kasım tarihinde, 5.5 trilyon Avro büyüklüğündeki yatırım fonu piyasasını tüketiciler açısından daha şeffaf, sanayiciler açısından ise daha düşük maliyetli hale getirerek modernize etmeye yönelik bir Beyaz Kitap yayımladı. Beyaz Kitap’la yatırım fonlarına ilişkin direktifin basitleştirilerek yatırımcıların Tek Pazar’da maliyet etkinliğine sahip yatırım imkanlarına kavuşturulması hedefleniyor. Konu hakkında bir açıklama yapan İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu Komisyon üyesi Charlie Mc Creevy AB yatırım fonu piyasasının mevcut haliyle oldukça büyük olmasına karşın, daha fazla büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Bu alanda yapılacak çalışmalar sonucunda mevcut direktife yönelik söz konusu değişikliklerin 2007 sonbaharında Komisyon teklifine dönüştürülmesi planlanıyor. Komisyon ayrıca bu süre içerisinde diğer fonlar, özellikle de mevcut AB çerçevesi içerisinde yer almayan emlak fonlarına yönelik benzer bir ihtiyaç bulunup bulunmadığını  da araştıracak.

UCITS Direktifi olarak da bilinen düzenleme özellikle bildirim prosedürünün basitleştirilmesi, fonların sınır-ötesi birleşmesine yönelik bir çerçeve oluşturulması, yatırımların birleştirilerek paylaşımına yönelik bir çerçeve oluşturulması, fonların başka üye ülkelerde bulunan fon yöneticilerince yönetimi, nihai yatırımcıya bilgi vermeye yönelik belgelerin kalitesinin artırılması, sınır ötesi hareketlerde yatırımcıların zarar görmemesi için riskin izlenmesi ve azaltılmasına ilişkin işbirliğinin artırılması ve oluşabilecek diğer ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden şekillendirilecek. Tüm değişiklik tekliflerinin geniş kapsamlı bir etki analizi sürecinden geçirilmesi öngörülüyor.