İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-24 KASIM 2006

İSVEÇ DÜNYA DEMOKRASİ SIRALAMASINDA BİRİNCİ OLDU

Uluslararası Ekonomist Dergisi Haber alma Birimi tarafından yapılan ve 167 ülkeyi kapsayan araştırmanın sonuçlarına göre İsveç dünya demokrasi sıralamasında birinci oldu. İsveç’i; İzlanda, Hollanda, Norveç ve Danimarka  takip etti. Araştırmada seçim süreçleri, hükümetin işleyişi, siyasal katılım, siyasal kültür ve sivil özgürlükler dikkate alındı. Buna göre; tam demokrasi, kusurlu demokrasi, melez rejimler ve otoriter rejimler şeklinde dört kategori belirlendi. AB üyesi 17 ülke sıralamada ilk 28 içinde yer aldı. Listede İngiltere ve Fransa; 23. ve 24, Slovenya ise 28. sırada bulunuyor. Araştırma; AB’ye yeni üye olan ülkelerin diğer AB üye ülkeleriyle eşit düzeyde siyasal ve sivil özgürlüklere sahip olduklarını ancak siyasal katılım ve siyasal kültür konularında eksiklerinin bulunduğunu belirtiyor. Türkiye, “melez rejimler” kategorisinde ve listenin 88. sırasında yer aldı. 2007 yılında AB üyesi olacak Romanya ve Bulgaristan ise 49. ve 50. sıralarda yer aldılar.

Avustralya, demokrasi sıralamasında 8. sırada yer alarak Avrupa dışı ülkeler arasında en yüksek sırayı aldı. Avusturalya’yı Kanada ve İsviçre takip etti. Hükümetin işleyişi ve sivil özgürlüklerin bazı yönleri bakımından eksikleri bulunan ABD ise listenin 17. sırasında yer aldı. Genel olarak dünya nüfusunun yarısından fazlasının bir şekilde demokrasi ile yaşadığı belirtildi. Raporda, en kötü kategoride 55 ülkenin bulunduğu ve insanların yaklaşık %40’ının otoriter yönetimler altında yaşadığı vurgulandı.