İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MAYIS-5 HAZİRAN 2012

AVRUPA KOMİSYONU’NUN GÖÇ RAPORU VE EUROBAROMETRE ANKETİ AÇIKLANDI

1 Haziran 2012 tarihinde Avrupa Komisyonu, AB’de göç ve sığınma alanındaki gelişmeleri derlediği raporunu yayımladı. Söz konusu rapora, Avrupa vatandaşlarının sınır ötesi hareketlilik, göç ve güvenlik hakkındaki düşüncelerini ortaya koyan Eurobarometre anketi de eşlik ediyor. Söz konusu ankette, 10 Avrupalıdan 8’inin AB Üye Devletlerinin ihtiyaç duyan kişilere koruma sağlaması ve sığınma talebini kabul etmesi gerektiğini düşündüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca, Avrupalıların büyük çoğunluğu (yüzde 67), AB içerisinde iç sınırlar olmaksızın seyahat etmenin önemli olduğunu düşünüyor.

Avrupa Komisyonu’nun Adalet ve İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, açıklamasında, “Raporda yer alan veriler, Avrupa Birliği’nin güçlü ve tutarlı bir göç politikasına ihtiyaç duyduğu yönündeki Avrupa Komisyonu görüşünü destekler nitelikte” dedi. “AB’de serbest dolaşımı gözetmek için, dış sınırlarımızı etkili bir şekilde yönetmeliyiz. Bir yandan ihtiyaç duyanlara gerçek koruma sağlarken, diğer yandan yasal göç ve hareketlilik için gerekli kanalları açık tutmalıyız” ifadelerini kullandı.

Raporda ve Eurobarometre anketinde yer alan veriler özetle şöyle:

 

Yasal Göç

  • Rapora göre, AB’de yaklaşık 20,2 milyon üçüncü ülke vatandaşı var. Bu rakam, toplam AB nüfusunun yaklaşık yüzde 4’ünü ve dünya göçmen nüfusunun yüzde 9,4’ünü oluşturuyor.
  • Ankete katılanların yüzde 68’i yasal göçmenlerin, ilgili ülkenin vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olması gerektiğini düşünüyor. Avrupalıların yüzde 42’si AB’nin, demografik zorlukları ve işgücü açığını gidermek için AB üyesi olmayan ülkelerden işçi göçünü teşvik etmesi gerektiğine inanıyor. Böyle düşünmeyenlerin oranı ise yüzde 46.

Düzensiz Göç

  • Rapora göre, 2011 yılında, 343,000 kişinin Birliğe girişi reddedildi. Yine 2011’de 468,500 kişi yakalandı ve 190,000 üçüncü ülke vatandaşı ülkesine geri gönderildi.
  • Eurobarometre anketine göre, Avrupalıların yüzde 80’i AB’nin, üye ülkelere düzensiz göçün yönetimi için daha fazla yardım sağlaması gerektiği düşüncesinde. Yüzde 78 ise bu maliyetin üye ülkeler arasında paylaşılması gerektiğini düşünüyor.

Entegrasyon

  • Rapor uyarınca, 2010’da 20-64 yaş aralığındaki üçüncü ülke vatandaşlarının istihdam edilme oranı yüzde 58,5 idi.
  • Anket katılımcılarının yüzde 53’ü göçün, AB ülkelerini ekonomik ve kültürel açıdan zenginleştirdiğini, yüzde 60’ı ise göçmenlerin ayrımcılık sebebiyle entegrasyon alanında zorluklarla karşılaşabileceğini düşünüyor.

Sığınma

  • 2011 yılında AB üye Devletleri, 302,000 sığınma talebi aldı. Bu, 2010 yılına kıyasla yüzde 16,2’lik bir artışa denk geliyor.
  • Ankete göre, katılımcıların yüzde 80’i Üye Devletlerin ihtiyaç duyanlara sığınma hakkı vermesi gerektiğine inanıyor.

Schengen ve serbest dolaşım

  • Raporda, 2011 yılında 12,7 milyon Schengen vizesinin verildiği, ilk sırada Rusya’nın (yüzde 40,7) yer aldığı, onu Ukrayna (yüzde 8,7), Çin (yüzde 8,1) ve Türkiye’nin (yüzde 4,7) izlediğine yer veriliyor.
  • Ankette ise katılımcıların yüzde 57’si, AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarının Birliğe turizm ya da iş sebebiyle seyahat etmesinin kolaylaştırılması gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 67’si, iç sınır kontrolleri olmadan AB içerisinde seyahat etmenin önemli olduğunu düşünüyor.

Söz konusu rapora http://ec.europa.eu/homeaffairs/doc_centre/immigration/docs/COMyüzde202012yüzde20250yüzde20finalyüzde201_EN_ACT_part1_v5.pdf internet adresinden, ankete ise http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm  adresinden ulaşılabilir.