İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MAYIS-5 HAZİRAN 2012

AB TİCARET KONSEYİ TOPLANTISI’NDA SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI’NA İLİŞKİN SON GELİŞMELER ELE ALINDI

31 Mayıs 2012 tarihinde düzenlenen AB Ticaret Konseyi Toplantısı’nda bir araya gelen AB üyesi 27 ülkenin Ticaret Bakanları, Avrupa Birliği’nin üçüncü ülkelerle yürüttüğü Serbest Ticaret Anlaşmaları’na (STA) ilişkin son gelişmeleri değerlendirdiler.

Konsey Toplantısı’nda alınan en önemli karar, Peru ve Kolombiya ile çok taraflı bir STA’nın imzalanmasına onay verilmesi oldu.  Söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için, bir yandan Avrupa Parlamentosu’ndan ve Üye Devletlerin ulusal parlamentolarından diğer yandan da Kolombiya’nın ve Peru’nun Parlamentoları’ndan onay alınması gerekiyor.  Kolombiya ve Peru ile öngörülen ticari anlaşmada, yüksek gümrük vergilerinin ve ticarette teknik engellerinin kaldırılmasına; hizmet ticaretinin serbestleştirilmesine; AB coğrafi  işaretlerinin korunmasına ve kamu ihaleleri pazarlarının açılmasına ilişkin maddeler yer alıyor. Anlaşma metninde, ticari maddelerin yanı sıra, insan hakları ve işçi hakları ile çevrenin korunmasına ilişkin standartlara ilişkin hükümler de bulunuyor. Avrupalı yetkililere göre, bu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Avrupa ihracatındaki gümrük vergilerinin düşürülmesiyle birlikte, yılda yaklaşık 500 Milyon Avro değerinde kazanç sağlanacak. Yüksek gümrük vergilerinin kaldırılmasından en çok faydalanacak sektörler ise otomotiv (33 Milyon Avro), tekstil (60 Milyon Avro)  ve petrokimya (16 Milyon Avro) sektörleri olacak.

Konsey Toplantısı’nda ayrıca AB ile Vietnam arasında STA müzakerelerine başlanması kararı verildi. Avrupa Komisyonu, Japonya ile Derin ve Kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması’na (DCFTA) yönelik “kapsamlaştırma çalışması”nın (scoping exercise) sonuçlandığını açıklamış olmasına rağmen, AB ticaret bakanlarının Avrupa Komisyonu’na Japonya ile resmi müzakerelere başlamasına yönelik bir yetkilendirmede bulunmamaları dikkat çekti.

Toplantıda ele alınan bir diğer husus da,  Avrupa Birliği’nin Kanada ile yürüttüğü Kapsamlı Ekonomik ve Ticari Anlaşma müzakereleriydi.  Konsey toplantısında, Kanada ile bazı alanlarda müzakereler kapsamında henüz tam olarak anlaşmaya varılamadığına dikkat çekildi.  Söz konusu anlaşmazlık menşe kuralları, hizmetler, yatırımlar ve kamu alımları alanlarını kapsıyor.