İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MAYIS-5 HAZİRAN 2012

AVRUPA BİRLİĞİ İLE BRIC ÜLKELERİNİ KIYASLAYAN VERİLER YAYIMLANDI

Avrupa Birliği’nin İstatistik Ofisi Eurostat, 31 Mayıs 2012 tarihinde, AB ve kısaca BRIC ülkeleri olarak adlandırılan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’e ilişkin demografi, ekonomi, eğitim, istihdam, ticaret, tarım, enerji, çevre verilerini içeren bir kitapçık hazırladı. Eurostat verilerine göre 2010 yılında Çin’in nüfusu 1 milyar 354 milyon ile dünya nüfusunun yüzde 20’sini, Hindistan’ın 1 milyar 210 milyonluk nüfusu dünya nüfusunun yüzde 18’ini oluşturdu. 501 milyon nüfuslu AB dünya nüfusunun yüzde 7’sini, 191 milyon nüfuslu Brezilya yüzde 3’ünü ve 142 milyon nüfuslu Rusya yüzde 2’sini oluşturuyor.

BRIC ülkeleri içerisinde, Çin 4 300 Milyar Avro ile en yüksek GSYİH’ye sahip ülke konumunda. Çin’i, 1 600 Milyar Avro ile Brezilya, 1 300 Milyar Avro ile Hindistan ve 1 100 Milyar Avro ile Rusya izliyor. AB’nin GSYİH’si ise 12 300 Milyar Avro olarak açıklandı. BRIC ülkelerinin kişi başına düşen milli gelirleri AB ile kıyaslandığında ise Rusya’nın kişi başına düşen milli gelir bakımından AB ortalamasının yüzde 61’i, Brezilya’nın AB ortalamasının yüzde 33’ü, Çin’in AB ortalamasının yüzde 22’si; Hindistan’ın ise AB ortalamasının yüzde 10’u seviyesinde kaldığı görülüyor.

Eurostat tarafından hazırlanan kitapçığın tamamına http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-11-414/EN/KS-31-11-414-EN.PDF internet adresinden ulaşılabilir.

Öte yandan Çin’deki AB Ticaret Odası tarafından yapılan araştırma, Çin’de iş yapan her beş AB menşeli şirketten birinin işgücü maliyetlerinin yükselmesi, Çin şirketlerinin rekabet gücünün artması ve mevcut yasal düzenlemeleri ayrımcı buldukları için şirketlerini başka ülkelere taşımayı düşündüklerini ortaya koydu. İşgücü maliyetlerinin artması AB şirketlerinin en önemli endişesini oluştururken onu ekonominin yavaşlaması izliyor. Çin’de büyümeyi planlayan şirketlerin yüzde 52’si ücretlerin düşük, yabancı şirketlere verilen teşviklerin fazla olduğu iç bölgelerde yatırım yapmayı öngörüyor.