İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MAYIS-5 HAZİRAN 2012

AVRUPA KOMİSYONU KOSOVA İLE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ALANINDA YAPISAL DİYALOG BAŞLATTI

Avrupa Komisyonu ile Kosova arasında hukukun üstünlüğü alanında yapısal diyalog, 30 Mayıs 2012 tarihinde Brüksel’de Avrupa Komisyonu’nu temsilen Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle ve İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström’ün, Kosova’yı temsilen ise Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Hayrettin Kuçi, İçişleri Bakanı Bayram Recepi ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Vlora Çitaku’nun katılımıyla resmen başlatıldı.

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle, söz konusu yapısal diyalog kapsamında, yargı, yolsuzluk ve örgütlü suçlarla mücadele konularının ele alınacağını ve hukukun üstünlüğü alanındaki zorlukların üstesinden gelinebilmesi için Priştine’ye yardım etmeyi amaçladığını vurguladı. Sözlerine “bugünün Kosova ve AB arasındaki ilişki için büyük bir gün olduğunu”  vurgulayarak devam eden Füle, Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Malmström ile Kosova ile vize muafiyetini amaçlayan vize yol haritası konusundaki durumu da görüştüklerini ve Malmström’ün vize yol haritasını 14 Haziran’da Kosovalı yetkililere sunmaya hazırlandığını açıkladı.

Bilindiği üzere, halihazırda Kosova, vizesiz seyahat hakkından yararlanamayan tek Batı Balkan ülkesi. Hatırlanacağı gibi, AB, beş Batı Balkan ülkesi ile vize muafiyeti diyaloğunu başlatmış; bu ülkelerin kaydettiği ilerlemeler doğrultusunda Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan değerlendirme neticesinde, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan, Aralık 2009’da, Arnavutluk ve Bosna-Hersek ise Kasım 2010’da vizesiz seyahat hakkını elde etmişti. Avrupa Komisyonu, 2011 İlerleme Raporu’nda Kosova’nın vize diyaloğunun başlatılması için gerekli şartları yerine getirdiğini açıklamış ve Aralık 2011’de bir araya gelen AB Devlet ve Hükümet Başkanları da Kosova’ya diğer Batı Balkan ülkeleri gibi vize serbestisini öngören bir perspektif sunulacağını teyit etmişler ancak bunun Üye Devletlerin Kosova’nın statüsüne ilişkin görüşlerine halel getirmeyeceğini vurgulamışlardı (zira GKRY, Yunanistan, İspanya, Slovakya ve Romanya Kosova’nın bağımsızlığını tanımamakta). Bunun üzerine, Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Malmström, 19 Ocak 2012 tarihinde Priştine’de Kosova ile vize muafiyeti için diyalog sürecini başlatmıştı.

Füle, yapısal diyalog ile Kosova’nın Avrupalı geleceğine bir alternatif oluşturulmasının amaçlanmadığını, aksine Kosova’yı AB’ye yakınlaştırmak amacıyla hareket edildiğini vurguladı. Söz konusu yapısal diyaloğun Avrupa Komisyonu’nun yargı ve temel haklar ile adalet, özgürlük ve güvenlik alanlarına önem veren yeni yaklaşımının bir göstergesi olduğunu belirten Füle, Kosova’nın bu yeni yaklaşımın ilk kez uygulandığı ülkeler arasında yer aldığını kaydetti. Bilindiği üzere, Avrupa Komisyonu Ekim 2011’de 2011-12 Genişleme Stratejisi’nde, katılım müzakerelerinde Yargı ve Temel Haklar ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik alanlarına (sırasıyla 23 ve 24’üncü başlıklar) önem veren yeni yaklaşımı açıklamıştı. Yeni yaklaşım, söz konusu iki başlık kapsamındaki konuların AB ile ilişkilerde öncelikli olarak ele alınmasını ve katılım müzakereleri süresince de yakinen takip edilmesini öngörmekte.