İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MAYIS-5 HAZİRAN 2012

AB PAKİSTAN İLE STRATEJİK DİYALOG BAŞLATTI

AB ile Pakistan arasındaki Stratejik Diyalog, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve Pakistan Dışişleri Bakanı Hina Rabbani Khar tarafından 5 Haziran’da İslamabad’da resmen başlatıldı. Stratejik Diyalog çerçevesinde, AB tarafından bu yıl kabul edilen 5 Yıllık Görev Planı’nın uygulanması denetlenecek. Yüksek Temsilci Ashton, Stratejik Diyaloğun ve Görev Planı’nın AB ile Pakistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ve dış politika ile güvenlik politikasından, kalkınma ve ticarete uzanan geniş bir yelpazede işbirliğinin artırılmasına imkân sağlayacağını belirtti. Ashton, Pakistan-AB işbirliğini yargı reformu ve demokratik kurumların güçlendirilmesinin yanı sıra, bölgesel istikrarın sağlanması, aşırıcılık ve terörün önlenmesi gibi alanlarda da geliştirmek istediklerine dikkat çekti.

AB-Pakistan 5 Yıllık Görev Planı altı bileşenden oluşuyor:

  1. Stratejik ve Siyasi: AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile Pakistan Dışişleri Bakanı arasında düzenli stratejik diyalog;
  2. Güvenlik: İstikrarın ve güvenliğin sağlanması için özellikle terörle ve uyuşturucuyla mücadele, silahsızlanma, örgütlü suçlarla mücadele alanlarında kapsamlı işbirliği;
  3. Demokrasi, Yönetişim, İnsan Hakları ve Sosyo-ekonomik Kalkınma: AB ile Pakistan kurumsal bağlarını kullanarak sivil demokratik kurumların işleyişi, temel hakların korunması ve aşırıcılıkla mücadele alanında işbirliği;
  4. Ticaret ve Yatırım: AB ile Pakistan arasındaki ticaretin artırılması için bir serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasını öngören kapsamlı bir çerçeve oluşturulması;
  5. Enerji alanında işbirliği;
  6. Aralarında selden korunma ve göç alanlarının da bulunduğu birçok alanda sektörel işbirliği.

Avrupa Birliği’ni Yüksek Temsilci Ashton’ın ve Pakistan’ı da Dışişleri Bakanı Khar’ın temsil ettiği ilk Stratejik Diyalog toplantısında, AB ile Pakistan arasındaki mevcut ticari ilişkiler ve işbirliği alanında görüş alışverişinde bulunuldu. AB ile Pakistan’ın müşterek menfaatlerinin bulunduğu bölgesel ve uluslararası konuları ele alan Khar ve Ashton, Afganistan’da barışın ve istikrarın sağlanmasına atfettikleri önemi yineleyerek, Afganistan halkı liderliğinde gerçekleşecek ve Afgan halkı tarafından benimsenen bir uzlaşma sürecine verdikleri desteği teyit ettiler. Taraflar, uluslararası camianın Afganistan’daki dönüşüm sürecine vermeyi taahhüt ettiği desteğin elzem olduğuna dikkat çektiler. Ashton ve Khar, sürmekte olan Pakistan-Hindistan barış süreci konusundaki güncel gelişmeleri de ele aldılar.

Yapılan görüşmede, Ashton ve Khar, AB ile Pakistan arasında terörle mücadele alanında mevcut işbirliğini artırma taahhüdünde bulundular ve Pakistan-AB Terörle Mücadele Yönlendirme Komitesi kurulmasına karar verdiler.

Pakistan Dışişleri Bakanı Khar AB’nin 2010 yılındaki sel felaketini takiben Pakistan’a sunmaya karar verdiği, Otonom Tercihler Sistemi (ATPs) paketi dolayısıyla müteşekkir olduğunu ifade ederken, Yüksek Temsilci Ashton da söz konusu paketin tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, en yakın zamanda uygulamaya konulacağını belirtti. Pakistan’ın Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’ne (GPS+) katılımı konusunun da ele aldığı toplantıda, Dışişleri Bakanı Khar, Pakistan’ın da 2014 yılında GPS+ kapsamına dahil edilmesini umduğunu belirtti.