İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MAYIS-5 HAZİRAN 2012

AVRUPA KOMİSYONU GÜRCİSTAN İLE VİZE DİYALOĞU BAŞLATTI

Avrupa Komisyonu, 4 Haziran 2012 tarihinde Gürcistan ile vize serbestîsine yönelik bir diyalog başlattı. Söz konusu vize diyaloğu ile, Gürcistan vatandaşlarının AB’ye vizesiz erişiminin sağlanması için gerekli koşulların gözden geçirilmesi ve mevcut yasalarda yapılması gereken değişikliklerin ortaya konulması amaçlanıyor. Vize diyaloğu, belge güvenliği, hudut yönetimi, göç ve hareketlilik gibi konuların yanı sıra, yolsuzluk ve örgütlü suçlarla mücadele, insan haklarının ve azınlıkların korunması ile ayrımcılıkla mücadele alanlarına odaklanacak. Avrupa Komisyonu tarafından yıl içinde hazırlanacak vize serbestîsi eylem planı, AB Konseyi’nin onayı alındıktan sonra Gürcü yetkililerle sunulacak.

Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström Gürcistan Dışişleri Bakanı Grigol Vaşadze ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, vize diyaloğunun AB-Gürcistan ilişkilerinde bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirtti.

Hatırlanacağı üzere, Rusya-Gürcistan savaşının patlak vermesinin ardından 1 Eylül 2008’de Olağanüstü AB Konseyi toplantısında bir araya gelen AB devlet ve hükümet başkanları, Gürcistan ile vize kolaylığına yönelik önlemler alınması çağrısında bulunmuşlardı. Gürcistan ile AB arasındaki vize kolaylığı ve geri kabul anlaşmaları ise, 1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe girmişti.