İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MAYIS-5 HAZİRAN 2012

AVRUPA KOMİSYONU ALMANYA’YI AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI’NA GÖTÜRDÜ

Avrupa Komisyonu,  telefon ve internet haberleşme verilerinin izlenmesine olanak tanıyan veri depolama yasasını iki yıl önce yapılan uyarıya rağmen değiştirmemesi nedeniyle Almanya'ya karşı Avrupa Birliği Adalet Divanı'nda (ABAD) dava açtı.

Komisyon tarafından 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılan resmi açıklamada, davanın gerekçesinin Alman hükümetinin telekomünikasyon alanındaki AB yönergelerini uzun bir süredir hayata geçirmemesi olduğu belirtildi. Avrupa Komisyonu, 2010 yılında Almanya’ya söz konusu yönergeleri yürürlüğe sokması için 2012 yılına kadar süre tanıdığının da altını çizerek, Alman makamlarının buna rağmen harekete geçmediklerini vurguladı. Komisyon ABAD’a yaptığı başvuruda Almanya’nın söz konusu yönergeleri yerine getirmediği her gün için yaklaşık 315 bin Avro para cezasına çarptırılmasını da talep etti.

Bilindiği üzere, Almanya, 2006 yılında tüm telefon görüşmeleri ve internet kayıtlarının altı ay süreyle servis sağlayıcı tarafından saklanmasını ve şüpheli durumlarda mahkeme onayıyla söz konusu kayıtların incelenebilmesine ilişkin bir yasa çıkarmıştı. Alman Anayasa Mahkemesi de 2010 yılında,  telefon ve internet verilerinin izlenmesine olanak sağlayan yasanın Alman Anayasası’nın “haberleşmenin gizliliği” ilkesine aykırı olduğuna hükmetmiş, söz konusu tarihe kadar toplanmış olan tüm verilerin derhal silinmesini de karara bağlamıştı.