İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MAYIS-5 HAZİRAN 2012

TARTIŞMALI “TABİATI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA KANUN TASARISI” TBMM ÇEVRE KOMİSYONU’NDA GÖRÜŞÜLDÜ

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı 31 Mayıs 2012 tarihinde değerlendirilmek üzere TBMM Çevre Komisyonu’nda görüşüldü. Bilindiği gibi, 11 Ocak 2010 tarihinde değerlendirmeye alınması için TBMM Çevre Komisyonu’na gönderilmiş; ancak görüşme sonuçsuz kalmıştı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Komisyon’a bir sunum yaparak, tasarının dünya ve AB standartlarına uygun hazırlandığını dile getirdi. İzlemeye dayalı bir koruma anlayışının yanında ilgili alanlara zarar veren gerçek kişilere, 10 bin Lira’dan 50 bin Lira’ya kadar idari para cezası kesileceği, zararın tüzel kişiler tarafından yapılması halinde, cezanın 10 kat olarak uygulanacağını açıkladı. Ayrıca, gerçek kişiler tarafından işlenmesi halinde, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

Ancak, tasarıya daha önce getirilen eleştiriler hala güncelliğini koruduğu görülüyor: Tasarının içeriğine bakılacak olursa tepkilerin özellikle, koruma altına alınmış ya da alınacak yerleri tüzel ve gerçek kişilere açık hale getiren ve kişilerin önerileri ışığında, söz konusu yerlerin ilgili Bakanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde tekrar değerlendirilmeye alınabileceğini içeren madde üzerine yoğunlaştığı görülmekte. Söz konusu kanun tasarısının 6’ncı Madde’sinde, “Gerçek ve tüzel kişilerden gelen öneriler üzerine veya bu Kanunun 23’üncü Maddesi kapsamında yürütülen izleme çalışmalarının değerlendirmesi de dikkate alınarak alanı yöneten Bakanlık tarafından uygun görüldüğünde yeniden değerlendirme işlemleri başlatılabilir” ifadeleri yer almakta. Tasarıyla, korunan alan sınırları içinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmazlar, gerekli görüldüğünde ilgili mevzuata göre Orman ve Su İşleri Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da kamulaştırılabilecek. Ayrıca, ilgili Bakanlığın uygun gördüğü yerler koruma altına alınacak.