İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MAYIS-5 HAZİRAN 2012

AMB, Avro Alanı’na üye olmayı bekleyen 8 ülkenin henüz şartları karşılamadığını açıklayan bir rapor yayınladı

Avrupa Merkez Bankası (AMB), 31 Mayıs 2102 tarihinde yayınladığı yakınsama raporunda Avro Alanı’na henüz dahil olmamış sekiz ülkenin ekonomik ve hukuki kriterleri karşılamadıkları sonucuna vararak, bu ülkelerin Ekonomik ve Parasal Birliğe henüz tam olarak entegre olmadıklarını açıkladı. Raporda Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Letonya, Macaristan, Polonya, Romanya ve İsveç’in ekonomik ve hukuki yakınsama kriterleri açısından kaydettiği ilerlemeler değerlendiriliyor. Sekiz ülkenin kamu finansmanının incelenmesi sonucu, İsveç dışında söz konusu üye ülkelerin GSYİH’sının yüzde 3’ünü aşan oranda bütçe açığı olduğu, sadece Bulgaristan’ın kamu borcunun, GSYİH’sının yüzde 60’ından daha düşük olduğu belirtiliyor. 

AMB, sadece üç ülkenin (Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve İsveç) enflasyon oranının, referans değer olan yüzde 3,1’in altında olduğunu, sekiz ülkeden altısının (Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, Polonya, İsveç) uzun vadeli faiz oranının,  yakınsama kriteri referans değeri olan yüzde 5,8’in altında olduğunu kaydediyor. Hukuki yakınsamaya ilişkin olarak ise, AMB, sekiz ülkenin özellikle, merkez bankalarının bağımsızlığı konusunda gerekli kıstası karşılamadığını belirtiyor. Buna ilave olarak, Litvanya dışında, gözden geçirilen bütün ülkelerde finansman ve merkez bankalarının Avro sistemine hukuki entegrasyonu konusunda birtakım uyuşmazlıkların olduğuna işaret ediyor.