İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MAYIS-5 HAZİRAN 2012

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve Avrupa Birliği’nin ortak gündeminde Türkiye’deki kürtaj tartışmaları, AB Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten Danimarka’nın AB Bakanı’nın Türkiye’deki basın ve ifade özgürlüğü konusundaki eleştirileri, İrlanda’nın mali sözleşmeyi onaylaması ve AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy’un Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) ziyareti ve burada yaptığı açıklamalar vardı.

Devamını Oku

İRLANDA HALKI OYUNU MALİ SÖZLEŞME LEHİNDE KULLANDI

25 AB üyesi tarafından imzalanan ve mali sözleşme veya istikrar paktı olarak bilinen “Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği’nde İstikrar, Koordinasyon ve Yönetişim Antlaşması” 31 Mayıs’ta İrlanda’da yüzde 50,6 katılım oranıyla gerçekleşen referandumda yüzde 39,7 “hayır” oyuna karşılık yüzde 60,3 “evet” oyu ile İrlanda halkı tarafından onaylandı.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU İSTİKRAR, BÜYÜME VE İSTİHDAMIN ARTIRLMASI İÇİN ATILACAK ADIMLARI BELİRLEMEK ÜZERE RAPORLAR YAYINLADI

Avrupa Komisyonu AB’de mali istikrarın sağlanması, büyümenin artırılması ve istihdam yaratılmasına yönelik bütçe önlemleri ve ekonomik reformlara ilişkin tavsiye paketini 30 Mayıs 2012 tarihinde kabul etti. Söz konusu tavsiyeler her üye ülkenin kendi durumunu ortaya koyan raporlar şeklinde üye ülke bazında hazırlandı. Komisyon ayrıca, bütün olarak Avro Alanı’na yönelik de tavsiyeler oluşturdu. Bunların yanı sıra, Komisyon ayrıca makroekonomik dengesizliklere yönelik mekanizma kapsamında detaylı gözden geçirme raporlarının sonuçlarını ve ‘Aşırı Açık Prosedürü’ne ilişkin tavsiyelerini de Konsey’e bildirdi.

Devamını Oku

DANİMARKA AB İLİŞKİLERİ BAKANI NİCOLAİ WAMMEN İLE AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ EGEMEN BAĞIŞ BİR ARAYA GELDİ

İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi’nin ev sahipliğinde 31 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen “Danimarka’nın 2002 ve 2012, İki başkanlık Dönemi Arasında Türkiye’de Neler Değişti” başlıklı konferansta AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Danimarka Krallığı AB İlişkileri Bakanı Nicolai Wammen birer konuşma gerçekleştirdi.

Devamını Oku

AB KONSEYİ BAŞKANI HERMAN VAN ROMPUY GKRY’Yİ ZİYARET ETTİ

AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy 28 Mayıs 2012 tarihinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) bir günlük resmi bir ziyarette bulundu. GKRY Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas ve GKRY Temsilciler Meclisi Başkanı Yannakis Omiru ile bir görüşme gerçekleştiren Van Rompuy GKRY Meclisinde düzenlenen özel oturumda da bir konuşma yaptı.

Devamını Oku

TÜRKİYE’DEKİ KÜRTAJ TARTIŞMALARINA AVRUPA BİRLİĞİ TEMSİLCİLERİ DE KATILDI

Türkiye’de kısa bir süre önce başlayan ve Uludere olaylarıyla ilintilendirilmesiyle daha da alevlenen kürtaj yasağı tartışmalarına Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Hélène Flautre ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Jean- Maurice Ripert de katıldı.

Devamını Oku

AB BAKANI BAĞIŞ’IN “AVRUPA`NIN ENERJİ ÇEŞİTLİLİĞİNDE ANAHTAR TÜRKİYE” BAŞLIKLI MAKALESİ BALTIC RIM ECONOMIES DERGİSİNDE YAYIMLANDI

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın, Finlandiya merkezli Baltic Rim Economies adlı dergi için kaleme aldığı “Avrupa`nın Enerji Çeşitliliğinde Anahtar Türkiye” başlıklı makale 31 Mayıs tarihinde yayımlandı.

Devamını Oku

29’UNCU AB-RUSYA ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

29’uncu AB-Rusya Zirvesi 3-4 Haziran 2012 tarihlerinde Rusya’nın St. Petersburg şehrinde gerçekleştirildi.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU’NUN GÖÇ RAPORU VE EUROBAROMETRE ANKETİ AÇIKLANDI

1 Haziran 2012 tarihinde Avrupa Komisyonu, AB’de göç ve sığınma alanındaki gelişmeleri derlediği raporunu yayımladı. Söz konusu rapora, Avrupa vatandaşlarının sınır ötesi hareketlilik, göç ve güvenlik hakkındaki düşüncelerini ortaya koyan Eurobarometre anketi de eşlik ediyor.

Devamını Oku

AB TİCARET KONSEYİ TOPLANTISI’NDA SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI’NA İLİŞKİN SON GELİŞMELER ELE ALINDI

31 Mayıs 2012 tarihinde düzenlenen AB Ticaret Konseyi Toplantısı’nda bir araya gelen AB üyesi 27 ülkenin Ticaret Bakanları, Avrupa Birliği’nin üçüncü ülkelerle yürüttüğü Serbest Ticaret Anlaşmaları’na (STA) ilişkin son gelişmeleri değerlendirdiler.

Devamını Oku

AVRUPA BİRLİĞİ İLE BRIC ÜLKELERİNİ KIYASLAYAN VERİLER YAYIMLANDI

Avrupa Birliği’nin İstatistik Ofisi Eurostat, 31 Mayıs 2012 tarihinde, AB ve kısaca BRIC ülkeleri olarak adlandırılan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’e ilişkin demografi, ekonomi, eğitim, istihdam, ticaret, tarım, enerji, çevre verilerini içeren bir kitapçık hazırladı. Eurostat verilerine göre 2010 yılında Çin’in nüfusu 1 milyar 354 milyon ile dünya nüfusunun yüzde 20’sini, Hindistan’ın 1 milyar 210 milyonluk nüfusu dünya nüfusunun yüzde 18’ini oluşturdu. 501 milyon nüfuslu AB dünya nüfusunun yüzde 7’sini, 191 milyon nüfuslu Brezilya yüzde 3’ünü ve 142 milyon nüfuslu Rusya yüzde 2’sini oluşturuyor.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU KOSOVA İLE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ALANINDA YAPISAL DİYALOG BAŞLATTI

Avrupa Komisyonu ile Kosova arasında hukukun üstünlüğü alanında yapısal diyalog, 30 Mayıs 2012 tarihinde Brüksel’de Avrupa Komisyonu’nu temsilen Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle ve İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström’ün, Kosova’yı temsilen ise Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Hayrettin Kuçi, İçişleri Bakanı Bayram Recepi ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Vlora Çitaku’nun katılımıyla resmen başlatıldı.

Devamını Oku

AB PAKİSTAN İLE STRATEJİK DİYALOG BAŞLATTI

AB ile Pakistan arasındaki Stratejik Diyalog, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve Pakistan Dışişleri Bakanı Hina Rabbani Khar tarafından 5 Haziran’da İslamabad’da resmen başlatıldı.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU GÜRCİSTAN İLE VİZE DİYALOĞU BAŞLATTI

Avrupa Komisyonu, 4 Haziran 2012 tarihinde Gürcistan ile vize serbestîsine yönelik bir diyalog başlattı. Söz konusu vize diyaloğu ile, Gürcistan vatandaşlarının AB’ye vizesiz erişiminin sağlanması için gerekli koşulların gözden geçirilmesi ve mevcut yasalarda yapılması gereken değişikliklerin ortaya konulması amaçlanıyor.

Devamını Oku

HAVA İŞ KOLUNDA GREV VE LOKAVT YASAĞINI DA İÇEREN DÜZENLEME MECLİS GENEL KURULU’NDA KABUL EDİLDİ

Hava iş kolunda grev ve lokavt yasağını da içeren düzenleme 30 Mayıs 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yasalaştı. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Metin Külünk tarafından hazırlanan teklif, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu`nun 29`uncu maddesinin birinci fıkrası, "Banka ve noterlik hizmetleri ile havacılık hizmetlerinde grev yapılamaz" olarak değiştirilmesini öneriyordu.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU ALMANYA’YI AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI’NA GÖTÜRDÜ

Avrupa Komisyonu, telefon ve internet haberleşme verilerinin izlenmesine olanak tanıyan veri depolama yasasını iki yıl önce yapılan uyarıya rağmen değiştirmemesi nedeniyle Almanya`ya karşı Avrupa Birliği Adalet Divanı`nda (ABAD) dava açtı.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU BEAUVAİS HAVALİMANI’NA VERİLEN DEVLET YARDIMI İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Avrupa Komisyonu Fransa’da Beauvais Havalimanı ile kamu otoriteleri arasındaki mali düzenlemelerin ve bu havalimanının havayolu şirketleriyle yaptığı indirim ve pazarlama anlaşmalarının AB devlet yardımları kurallarına uygunluğunu araştırmak üzere 30 Mayıs 2012 tarihinde kapsamlı soruşturma başlattı.

Devamını Oku

TARTIŞMALI “TABİATI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA KANUN TASARISI” TBMM ÇEVRE KOMİSYONU’NDA GÖRÜŞÜLDÜ

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı 31 Mayıs 2012 tarihinde değerlendirilmek üzere TBMM Çevre Komisyonu’nda görüşüldü. Bilindiği gibi, 11 Ocak 2010 tarihinde değerlendirmeye alınması için TBMM Çevre Komisyonu’na gönderilmiş; ancak görüşme sonuçsuz kalmıştı.

Devamını Oku