İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MAYIS 2012

TÜRKİYE OECD DÖNEM BAŞKANI OLDU

Paris’te 22-24 Mayıs 2012 tarihlerinde yapılan OECD Bakanlar Konseyi toplantısında Türkiye OECD Dönem Başkanlığı’nı devraldı. Türkiye bu görevi 26 yıldan beri ilk kez üstlenmiş oluyor. “Herkes Gemide: İçerici Büyüme ve İstihdam için Politikalar” başlıklı Bakanlar Konseyi toplantısında ekonomik krize karşı yeni yaklaşımlar, serbest ticaret sistemi, istihdam temelli büyüme, istihdama yatırım, kalkınma politikaları, cinsiyet eşitliği, beceri ve eğitim, stratejik bölgelerle işbirliği gibi konular ele alındı. OECD ülkelerinin bakanları toplantıda bir araya gelerek, OECD’nin birinci sınıf politika önerileri ve analizi sunmaya devam etmesi gereği üzerinde durdular. Üzerinde uzlaşılan dört mesaj “yapısal ol”, “sosyal ol”, “yeşil ol” ve “kurumsal ol” temaları üzerinde şekillendi. Bu doğrultuda, güveni yeniden tesis etme ve büyüme ve istihdamı artırmanın mümkün olabileceği belirtildi.

Toplantıda bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, OECD’nin küresel ekonomik krizin yarattığı tahribatı gidermek için politikalar belirlenmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi.  Babacan, gelecekteki en önemli sorunun aynı anda hem ulusal hem de küresel fayda sağlayacak ve ekonomik ve sosyal taleplere cevap verecek stratejiler meydana getirmek olduğunu belirtti. Babacan küresel ekonominin kriz öncesi istihdam düzeyine geri dönmek için, 2015’e kadar her yıl 21 milyon yeni iş yaratması gerektiğini vurguladı.  Başbakan Yardımcısı, krizin küresel ekonomiye ciddi bir zarar verdiğini, ekonomik faaliyetlerin küçüldüğünü,  banka ve ülkelerin borçlarını ödeyemediklerini ve hisse senedi borsalarında volatilite yaşandığını belirtti. Babacan, düşük tasarruf oranları göz önünde bulundurulursa, aşırı borçlanma sonucu yeni sorunların da ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye OECD’nin 20 kurucu üyesinden biri. Türkiye’nin OECD bütçesine katkısı 2010 rakamı ile 2,495 milyon Avro’ya tekabül ediyor.  Türkiye en son 1986 yılında OECD Bakanlar Konseyi’nin Başkanlığını yapmıştı. Türkiye’nin Başkanlığı döneminde Şili ve Polonya da Başkan yardımcılığı görevini üstlenecek. Türkiye’nin yeniden bu görevi üstlenmesi OECD’nin 2012 gündemini belirlemekte önemli bir rol oynamasına ve ekonomik politikaları ile ilgili olarak deneyimlerini paylaşmasına katkıda bulunacak.

OECD Bakanlar Konseyi toplantısı sonuçlarına http://www.oecd.org/document/39/0,3746,en_2649_201185_50455015_1_1_1_1,00.html     adresinden ulaşılabilir.