İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MAYIS 2012

AVRUPA SAYIŞTAYI KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YAPILAN YARDIMLAR HAKKINDA BİR RAPOR YAYIMLADI

Avrupa Sayıştayı, 23 Mayıs 2012 tarihinde Kıbrıs Türk Toplumu’nun ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla sağlanan AB mali yardımlarının verimlilik ve sürdürülebilirliğini konu alan bir rapor yayımladı. AB Konseyi’nin Kıbrıs Türk Toplumu’na yönelik mali yardımları düzenleyen 389/2006 sayılı Tüzük kapsamında bulunan ve 2006 ve 2011 yılları arasında finanse ettiği 34 projeyi değerlendiren Avrupa Sayıştayı, Avrupa Komisyonu’nu birçok projenin yürütülmesi ve hayata geçirilmesi konusunda başarısız buldu.  Avrupa Sayıştayı, 389/2006 sayılı Tüzük tarafından belirlenen 259 Milyon Avro tutarındaki fon tarafından desteklenen en büyük proje olan ve 27,5 Milyon Avro’luk ödenek ayrılan deniz suyu arıtma tesisinin tamamlanamamış olmasına dikkat çekerek, söz konusu başarısızlığın yardım programının sürdürülebilirliğine ve itibarına zarar verdiğini vurguladı. Tesisin tamamlanmamasında arıtma tesisi ihalesini kazanan konsorsiyumun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı çalışanların KKTC’ye sokulmamasının da rol oynadığı belirtilirken,  söz konusu sorunun Komisyon tarafından kolaylıkla öngörülememiş ve çözülememiş olması da eleştirildi.

Belirtilen gözlem ve değerlendirmelerin ışığında, gelecekle ilgili üç farklı senaryo öngören Avrupa Sayıştayı, söz konusu senaryoların ışığında Avrupa Komisyonu’na tavsiyelerde bulundu. Kıbrıs sorununa yakın vadede çözüm bulunamaması ve AB yardımlarının devam etmesi halinde Komisyon’a projeleri daha denetlenebilir ve esnek olarak belirlemesi tavsiyesinde bulunan Avrupa Sayıştayı, Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunması halinde ise, yardım programını tüm Kıbrıs’ın yararlanabileceği bir hale getirme tavsiyesinde bulundu. Kıbrıs’ta kısa vadede bir çözüm bulunmaması ve Kıbrıs Türk Toplumu’na yapılan AB yardımlarının sona erdirilmesi senaryosunu da dikkate alan Avrupa Sayıştayı, bu durumda da halihazırda başlanmış olan projelerin bir an önce tamamlanması için Komisyon’a bir eylem planı hazırlaması tavsiyesinde bulundu.

Avrupa Sayıştayı’nın Kıbrıs Türk Toplumu’na Yönelik AB Yardımları Hakkındaki Özel Raporu’nun İngilizce tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/14598737.PDF