İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MAYIS 2012

"2020 PERSPEKTİFİYLE TÜRKİYE`DE KADIN" BAŞLIKLI RAPOR AP GENEL KURULU’NDA KABUL EDİLDİ

Türk kökenli Hollandalı Sosyalist AP Üyesi Emine Bozkurt tarafından kaleme alınan "2020 Perspektifiyle Türkiye'de Kadın" başlıklı rapor, 22 Mayıs 2012 tarihinde AP Genel Kurulu’nda 28 “hayır” oyu ve 53 çekimser oya karşılık 590 “evet” oyu ile kabul edildi.

Hollandalı AP Üyesi Emine Bozkurt tarafından hazırlanan rapor, "kadına yönelik şiddet", "kadının eğitimi ve istihdamı" ile "kadının siyasete katılımı" konularını içeriyor. Türkiye'deki mevcut durumun detaylı şekilde incelendiği raporda, 2020 yılına uzanan bir kadın stratejisi ortaya koyuluyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AP üyesi Bozkurt, kadınların sadece ailenin bir parçası ya da anne olarak değil, birey olarak ele alınması gerektiğini, kadınsız demokrasi olamayacağını dile getirdi. Bozkurt, AB'ye damsız girilemeyeceğini, bu sebeple kadın haklarının AB müzakerelerinin merkezine yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Raporda, kadın haklarının AB Komisyonu tarafından Türkiye'nin AB üyelik sürecine ivme kazandırmak için oluşturulan “Pozitif gündem”de önemli bir yer tutması gerektiğini ifade eden Emine Bozkurt, öncelikle kadına karşı şiddete sıfır hoşgörü çağrısı yaptığının altını çizdi. Kadına karşı şiddete ilişkin yeni bir yasanın kabul edilmiş olması ve Ankara Başsavcılığı'nda kadına karşı şiddet bürosu kurulmuş olmasının doğru yönde atılmış adımlar olduğunu ifade eden Bozkurt, Türkiye'de kadın istihdam oranında, kadın milletvekili sayısında ve kız çocuklarının okula yollanması gibi konularda takdir edilmesi gereken gelişmelerin olduğunu hatırlattı.