İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MAYIS 2012

AVRUPA PARLAMENTOSU ÇİN’İN HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARINA KARŞI MÜCADELENİN ARTIRILMASINI TALEP EDİYOR

Fransız Liberal Avrupa Parlamentosu Üyesi Marielle de Sarnez tarafından hazırlanan ve Çin ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkilerin dengelenmesi gerektiğini savunan rapor, 23 Mayıs 2012 tarihinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Söz konusu rapora göre, Avrupa Birliği’nin, Çin’in uyguladığı haksız rekabete karşı daha etkin bir şekilde mücadele etmesi gerektiği ifade ediliyor. Raporda, Çin’in Avrupa Birliği ile kaydettiği ticaret fazlasını göz önünde bulundurarak, iki taraf arasında ticari dengenin yeniden oluşturulması gerektiği savunuluyor. Bu kapsamda, Çin ve Avrupa Birliği arasındaki ikili ticaretin karşılıklılık ve şeffaflık ilkelerine dayanması gerektiği hususuna dikkat çekiliyor. Rapor, ayrıca Çin’in Avrupa şirketlerine kendi pazarını -özellikle kamu alımları pazarını- açmasını ve Çin’in Kamu Alımları Anlaşması’na taraf olması çağrısında bulunuyor. Avrupa Parlamentosu ayrıca korsanlık ve sahtecilikle daha etkin bir şekilde mücadele edilebilmek için ticari savunma önlemelerine başvurarak, Avrupa Birliği ve Çin arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini tavsiye ediyor.  Raporda dikkat çeken bir diğer önemli hususu da, Çin’in Avrupa’da yaptığı yatırımları ve satın aldığı kamu borçlarını denetleyecek bir kurumun oluşturulması önerisi oluşturuyor.