İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MAYIS 2012

AB’DE ROMAN KÖKENLİ VATANDAŞLARIN DURUMUNA İLİŞKİN YENİ RAPOR YAYIMLANDI

Avrupa Komisyonu tarafından 23 Mayıs 2012 tarihinde yayımlanan rapor, AB üye ülkelerinde yaşayan Roman kökenli vatandaşların durumunun istenilenden çok daha düşük seviyede olduğunu gözler önüne seriyor. Avrupa Komisyonu’nun Başkan Yardımcısı ve Adalet ve Temel Haklardan Sorumlu Üyesi Viviane Reding tarafından tüm üye ülkelerden talep edilen ve üye ülkelerde yaşayan Roman kökenli vatandaşların topluma entegrasyonuna ilişkin stratejileri içeren raporlardan oluşturulan belge, Malta dışındaki 26 AB üye ülkesinde (Malta’da Roma kökenli vatandaş bulunmamaktadır) Roman kökenli kişilerin topluma entegrasyonu konusunda uygulanan stratejilerin yetersiz olduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre, söz konusu stratejilerin uygulanması için ayrılan bütçeler yetersiz olduğu gibi, bu alanda yapılan çalışmalar da istenilen sonuçları vermiyor.

Hatırlanacağı üzere Avrupa Komisyonu, Nisan 2011’den bu yana, Roman kökenli vatandaşların yaşadıkları topluma etkin şekilde entegre olabilmesi için üye ülkelerin aktif bir şekilde katılımı ile ortak bir çerçeve hazırlamaya çalışmaktaydı. Bu çabalar çerçevesinde ilk olarak Üye Devletlerden istenen, kendi topraklarında yaşayan Roman kökenli vatandaşların durumu ve bu vatandaşların topluma entegre olabilmesi için bir strateji oluşturulmasıydı. Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan rapor, işte bu ulusal stratejiler ve iyi örneklerin kamuoyuna duyurulmasını hedefliyor. Raporda, kimi AB üye ülkelerinde Roman kökenli vatandaşların topluma entegrasyonu kapsamında yapılan projelere ve iyi örneklere yer veriliyor. Örneğin eğitim alanında, Slovenya ve Finlandiya; istihdam alanında İspanya ve Bulgaristan; sağlık hizmetlerine erişim ve barınma alanlarında ise İrlanda ve Fransa’dan iyi örnekler paylaşılıyor. Rapora göre 26 AB üye ülkesinden sadece 12’si (Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İsveç), Roman kökenli vatandaşların topluma entegrasyonunu sağlayacak stratejileri desteklemek amacıyla özel bir fon oluşturmuş durumda.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu’nun Adalet ve Temel Haklardan Sorumlu Üyesi Viviane Reding, sadece 12 AB üye ülkesinde stratejilerin mali kaynaklar ile destekleniyor olmasını üzücü bulduğunu ifade etti. Üye Devletlerin, stratejileri sadece kağıt üzerinde oluşturduğuna dikkat çeken Komisyon Üyesi Reding, tüm üye ülkelere bu kapsamda daha somut sonuçlar alınması için gerekli çabayı sarf etmeleri çağrısında bulundu. Avrupa Komisyonu’nun İstihdam ve Sosyal İşlerden Sorumlu Üyesi László Andor ise, 2014-2020 dönemi bütçesinde Roman kökenli vatandaşlar ile ilgili bir bütçe kalemi oluşturulabilmesinin, ancak ulusal stratejilerin gerekli ve yeterli mali kaynaklar ile desteklenmesine bağlı olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Avrupa Temel Haklar Ajansı (FRA) tarafından ortaklaşa hazırlanan ve 23 Mayıs 2012 tarihinde kamuoyuna açıklanan rapor ise, 11 AB üye ülkesinde karşılaştırmalı olarak Roman kökenli vatandaşların durumuna ışık tutuyor. Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve İspanya’da yaşayan Roma kökenli vatandaşların durumuna ilişkin rapora göre, ayrımcılık ve Roman karşıtlığı halen yaygın bir şekilde AB bünyesinde varlığını sürdürüyor. Raporu açıklayan Avrupa Temel Haklar Ajansı Direktörü Morten Kjaerum’a göre, söz konusu ülkelerde yaşayan Roman kökenli vatandaşların sadece yüzde 30’u işgücü piyasasında bulunurken, sadece yüzde 45’i konutlarda yaşıyor. AB çapında Roman kökenli vatandaşların durumunun her geçen gün daha kötüye gittiğine dikkat çeken Morten Kjaerum, Üye Devletlerin bu konuda daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini ifade ediyor.

AB’deki Roman kökenli vatandaşların durumuna ilişkin Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan rapora ve ülke raporlarına aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/120523_en.htm