İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MAYIS 2012

Ekonomi Bakanlığı gümrük vergilerinin askıya alınması ve otonom tarife kontenjanı açılması talep edilen ürünlere itiraz etmek isteyen sanayicilere çağrıda bulundu

26 Mayıs 2013 tarihli ve 28304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: 2012/20 sayılı “Ülkemiz Ve Avrupa Birliğine Üye Ülkeler Tarafından Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Ve Otonom Tarife Kontenjanı Açılması Talep Edilen Ürünlere İlişkin Tebliğ” ile AB ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği kapsamında, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle gümrük vergilerinin müştereken askıya alınması ve otonom tarife kontenjanı açılması talep edilen ürünlerden birini üreten sanayicilerden gümrük vergisinin askıya alınmasına veya otonom tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyenlerin 10 gün içerisinde Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği duyuruldu. 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle gümrük vergilerinin müştereken askıya alınması ve otonom tarife kontenjanı açılması talep edilen ürün listesi havacılıktan lastik sanayine, kimyasal üretiminden, parfüm endüstrisine, pigment ve boya üretiminden, tekstil ve termoplastik üretiminde alevlenmeyi önleyicilerin de aralarında yer aldığı birçok kullanım alanındaki 280'e yakın üründen oluşuyor. Söz konusu uygulamaya karşı çıkmak isteyen sanayicilerin, 31 Aralık 2011 tarihli ve 28159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat 2012/18 sayılı “Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ”in III numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve belirtilen belgelerle birlikte başvuruda bulunması gerektiği belirtildi. Yapılan başvurulardan, Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek değerlendirme sonucunda yeterli şartları taşıdığına kanaat getirilenlerin, Avrupa Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edileceği kaydedildi.