İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MAYIS 2012

Türkiye ile FRONTEX arasında mutabakat zaptı imzalandı

28 Mayıs 2012 tarihinde, Türkiye ile Avrupa Dış Sınırlar Ajansı  (FRONTEX) arasında düzensiz göçün önlenmesi alanında geliştirilecek işbirliğinin ana hatlarını düzenleyen Mutabakat Zaptı imzalandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasıyla birlikte, FRONTEX'le tecrübe ve bilgi paylaşımı gerçekleştirilmesi, karma göç akımlarına ilişkin ortak değerlendirmeler yapılması öngörülmektedir. Ayrıca FRONTEX'le müştereken Avrupa Birliği'nin mali yönden desteklediği projeler de geliştirilebilecektir" denildi.

Söz konusu açıklamada, "Ülkemiz, çağımızın önemli bir sorunu haline gelen düzensiz göçü önlemek için üzerine düşeni yerine getirmekte, gerekli her türlü önlemi almaktadır. FRONTEX ile kurumsal işbirliğinin söz konusu Mutabakat Zaptı'yla tesis edilmesi, düzensiz göçle mücadelede kararlılığımızı ve işbirliğine verdiğimiz önemi açıkça ortaya koymaktadır" ifadeleri yer aldı.

AB, Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması için, yasadışı göçle mücadele konusunda Türkiye ile daha yakın işbirliği yapılmasını talep ediyor.