İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MAYIS 2012

ABAD Avrupa Komisyonu’nun MasterCard Aleyhine Verdiği Kararı Onadı

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), Avrupa Komisyonu’nun MasterCard’ın Avrupa Ekonomik Alanı’nda ve Avro Alanı’nda kart ile ödeme sisteminde uyguladığı değişim ücretini (interchange fee) 2007 yılında yasaklayan kararını onadı. Değişim ücreti, kartı veren bankanın kart ile ödeme işlemi miktarının belirli bir kısmını alması anlamına geliyor. Bu ücretin maliyeti, işlemi yapan finans kurumu tarafından ödeme kartlarının kullandırılması şeklindeki daha genel bir maliyet altında tacirlere yansıtılmakta. Komisyon 2007 yılında bu ücretlerin tacirler aleyhine fiyat rekabetini kısıtlayıcı olduğuna ve bu uygulamaya son vermesine karar vermişti. Buna karşı açılan davada Divan, değişim ücretlerinin MasterCard sisteminin uygulanması için gerekli olmadığına ve Komisyon’un da belirttiği gibi bu ücretlerin alınmaması halinde tacirlerin ödeme aracı olarak banka kartlarını kullanırken kendilerine yansıtılacak maliyetlerle ilgili olarak finans kurumlarına karşı daha fazla rekabetçi baskı uygulayabileceklerine karar vererek Komisyon’un kararını onaylamış oldu.