İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MAYIS 2012

Avrupa Komisyonu Macaristan’ın Medya Yasasında yaptığı değişiklikleri yeterli bulmadı

Avrupa Komisyonu’nun Başkan Yardımcısı ve Dijital Gündemden Sorumlu Üyesi Neelie Kroes Macaristan’daki tartışmalı medya yasasıyla ilgili kabul edilen değişikliklerin endişelerini ortadan kaldırmadığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere, 2011 yılı başında kabul edilen düzenlemenin ülkedeki yazılı basına getirdiği kısıtlamalar Komisyon tarafından eleştirilmişti. Konuyla ilgili Avrupa Konseyi’nin değerlendirmesi ise 11 Mayıs’ta açıklanmıştı. Bunun üzerine 24 Mayıs 2012 tarihinde Macaristan Parlamentosu’nda kabul edilen değişiklikler neticesinde gazetecilerin haber kaynaklarını açıklama zorunluluğu kaldırılmış; ancak, medya denetleme kurumu üyelerinin bağımsızlığı güvence altına alınmamıştı.