İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 MAYIS 2012

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Geçtiğimiz hafta Türkiye ile Avrupa Birliği’nin ortak gündem maddelerini AB ile Türkiye arasında resmi olarak başlatılan “Pozitif Gündem” ve NATO’nun Şikago Zirvesi oluştururken, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup 3 subayın Hatay’da terör örgütü tarafından şehit edilmesi de derin üzüntü yarattı.

Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerine ivme kazandırmayı hedefleyen “Pozitif Gündem”’in AB Bakanı ve Başmüzakereci Bağış ile Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle tarafından 17 Mayıs 2012 tarihinde resmen başlatılması da Türkiye-AB ilişkilerinde uzun bir süreden beri gerçekleşen ilk olumlu adım olarak değerlendirildi. AB Bakanı Bağış ve Avrupa Komisyonu Üyesi Štefan Füle, Pozitif Gündem’in Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine alternatif teşkil etmeyeceğini vurgularken, müzakere sürecinde Avrupa Komisyonu’na daha fazla yetki verilmesinin öneminin de altını çizdiler. Pozitif Gündem’in başlatılmasından iki gün önce Başbakan yardımcısı Ali Babacan’ın Brüksel’de yaptığı açıklamalar ise, Türkiye’nin AB ile olan ilişkilerindeki ihtiyatlı ve çekinceli tutumunun bir göstergesi niteliğindeydi. Babacan, Pozitif Gündem’in kapsamı ve amacı ne olursa olsun Türkiye’nin AB’ye tam üyelik tarihi belli olmadan bloke edilmeyen üç müzakere başlığının açılmasına karşı olduğunu önemle vurguladı.

20−21 Mayıs 2012 tarihlerinde ABD’nin ev sahipliğinde Şikago’da gerçekleşen 25’inci Kuzey Atlantik İttifakı (NATO) Zirvesi gündeminde de NATO güçlerinin Afganistan’dan çekilmesine ilişkin ortak bir strateji benimsenmesi ve 2014 sonrası NATO’nun Afganistan’daki rolü vardı. NATO Zirvesi’ne katılmak için Şikago’da bulunan Cumhurbaşkanı Gül, başta Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande olmak üzere birçok NATO ülkesi lideriyle bir araya geldi. Türkiye’nin NATO Zirvesi’ne katılımına karşı çıktığı Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso ve AB Konseyi Başkanı Van Rompuy’un Zirve’nin yalnızca açılış bölümüne ve sınırlı sayıda toplantıya iştirak etmesi de dikkat çekti.

18-19 Mayıs 2012 tarihlerinde ABD’de gerçekleştirilen ve Avro krizi ile Yunanistan’daki ekonomik krizin öne çıktığı G-8 Zirvesi’nde ise liderler arasında özellikle Avro Alanı krizinin aşılması konusunda görüş ayrılığı yaşandı. Fransa ve ABD krizin büyümeye dayanan politikalarla aşılması gerektiği görüşünde birleşirken,  Almanya borca dayanan ekonomik büyümeyi reddettiğini ve borç krizinin aşılması için katı bir bütçe disiplini uygulanması gerektiğini savundu.

16 Mayıs 2012 tarihinde İKV ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Açısından İklim Değişikliği Politikaları” konulu Panelde, iklim değişikliğinin bir gerçek olduğu önemle vurgulanırken, Türkiye’deki mevcut çevre stratejisinin küresel perspektif ile uyumlu hale getirilmesi gerekliliği üzerinde duruldu. İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas ve Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güler Aras’ın da katıldığı panelde Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma ekseninde orta ve uzun vadeli planlarının, iklim değişikliği ile mücadeledeki pozisyonunda belirleyici olacağının da altı çizildi.

Tüm okuyucularımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlar ve iyi bir hafta dileriz.