İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 MAYIS 2012

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN BASEL KURALLARININ AB MEVZUATINA AKTARILMASINA İLİŞKİN RAPOR AP EKONOMİK VE PARASAL İŞLER KOMİTESİ’NDE ONAYLANDI

Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi, 14 Mayıs’ta Avusturyalı Hıristiyan Demokrat AP Üyesi Othmar Karas’ın, Basel Komitesi’nin bankaların sermaye yeterliliğine ilişkin kurallarının AB mevzuatına aktarılmasına ilişkin taslak raporunu oybirliğiyle onayladı. Parlamento içinde oybirliğinin sağlanması, Parlamento ile Konsey arasında gelecek hafta konu üzerinde yapılacak görüşmelerde Parlamento’nun pozisyonunu güçlendiriyor. Raportör Karas da, yaptığı açıklamada oylamadan çıkan sonucun bankacılık alanında istikrar tedbirleri ve büyümenin finansmanı konusunda tarafların kararlı olduğunu gösterdiğini belirtti. Karas bankalara güçlü bir temel sağlanması, reel ekonomiye kredi verilmesinin teşvik edilmesi ve bankacılık sektöründe sağlıklı rekabetin desteklenmesi olmak üzere üzerinde durulması gereken üç önemli alan olduğunu söyledi. Maliye Bakanlarının görüşmelerinde en önemli sorunun üye ülkelerde sermaye yeterliliğine sağlanan esneklik derecesi, ilave sermaye yeterlilik oranının miktarı oluşturacak.

Toplantıda, Dexia bankasının ikinci kere iflasa gitmesi, İspanya bankalarında yaşanan sorunlar ve JP Morgan’ın 2 Milyar Dolar kayba uğraması gibi örneklerin de ortaya koyduğu gibi,  ilgili kararın acilen alınması gerektiğine işaret edildi.