İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 MAYIS 2012

AB’DEN 36 KADIN ÖRGÜTÜNE 3 MİLYON AVRO FON

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, 16 Mayıs 2012 tarihinde, Türkiye’nin doğusunda kadının sosyal, ekonomik ve siyasal statüsünün iyileştirilmesi amacıyla bölgede toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen 36 kadın örgütüne 3 Milyon Avro tutarında hibe verdi. Şanlıurfa’da yapılan fonun tanıtım toplantısına Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik; GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ve AB Türkiye Delegasyonu’ndan Birinci Müsteşar Erwan Marteil’in yanı sıra fonlardan faydalanacak kadın örgütlerinin temsilcileri katıldı. “Türkiye’nin En Az Gelişmiş Bölgelerinde Kadın ve Kadın Örgütlerinin Güçlendirilmesi” programının bir parçasını oluşturan ve toplam 3 Milyon Avro tutarındaki hibeler, bilinç oluşturulması, kadın haklarının desteklenmesi ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadele edilmesi yoluyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ve Karadeniz bölgesinde kadınların sosyal, siyasi ve ekonomik statülerinin yükseltilmesini amaçlayan projeleri destekleyecek.

Konuya ilişkin basın duyurusuna aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: http://www.avrupa.info.tr/tr/resource/press-room/press-releases-single-view/article/ab-tuerkiyedeki-kadin-haklari-oerguetlerine-hibe-veriyor.html