İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 MAYIS 2012

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI EKOLOJİK ETİKETLERİN KAMU İHALELERİNDE BİR KRİTER OLARAK TAYİN EDİLEMEYECEĞİNE HÜKMETTİ

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), Hollanda’nın Kuzey Hollanda Bölgesi’nin kamu alımlarında organik ticaret ve adil ticaret ilkelerinin gözetilmesine ilişkin genelgesini 2004/18/EC no’lu Kamu Alımları Direktifi’ne kısmen aykırı buldu. ABAD, Kuzey Hollanda Bölgesi’nin 2008 yılında bir kamu alımları genelgesi yayımlayarak düzenleyeceği kahve makinesi ihalesinde adil ticaret ve organik tarım’la ilgili olan ve özel şirketler tarafından verilen Max Havelaar ve Eko etiketlerine sahip olmasını şart koşmuştu. Söz konusu genelgeye bir süre sonra içerik olarak söz konusu etiketlere eşdeğer veya eşit olan diğer etiketlerin de kabul edilebileceğine dair bir cümle eklenmiş, ancak bu içeriğin ne olduğu tam olarak belirtilmemişti.

ABAD, 10 Mayıs 2012 tarihinde açıkladığı kararında AB’ye üye ülkeler ve bu ülkelerin özerk yönetimlerinin kamu ihalelerinde çevrenin ve tüketicinin korunmasına ilişkin ek şartlar getirebilecekleri, ancak söz konusu şartların özel bir etiketi taşımaya indirgenemeyeceğine karar verdi.  Talep edilen şartların hiçbir özel etiket veya sertifika şartına bağlanmaksızın bağımsız olarak açıklanması, denetlenmesi ve ölçülmesi gerektiğini vurgulayan ABAD, Max Havelaar ve Eko gibi özel etiketlere atıfta bulunulmasının AB Hukuku’na aykırı olduğuna işaret etti.  Bu nedenle AB Adalet Divanı Kuzey Hollanda Bölgesi’nin organik tarım ve adil ticaretle ilgili hassasiyetini genelgeye yansıtmasını 2004/18/EC no’lu Direktif’e aykırı bulmazken, söz konusu hassasiyetin özel denetleme şirketlerine ait etiketlere indirgenmiş olmasının ise kanundışı olduğuna hükmetti.