İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 ŞUBAT 2014

AB ve Japonya arasında STA müzakerelerin dördüncü turu düzenlendi

AB ve Japonya arasında öngörülen serbest ticaret anlaşmasının dördüncü müzakere turu 27 ve 31 Ocak 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu müzakere turunda, malların ticareti (pazara erişim, genel kurallar, ticaret politikası savunma araçları), ticarette teknik engeller, menşe kuralları, gümrük ve ticaretin kolaylığı, sağlık ve bitki sağlığı tedbirleri, hizmet ticaretti, yatırım, kamu alımları, fikri mülkiyet hakları, rekabet politikası, sürdürülebilir kalkınma ve uyuşmazlığı çözümleme konularına ağırlık verildi.

Tüm bunların yanı sıra, müzakereciler, ayrıca elektronik ticaret, hayvan refahı, iş yapma ortamı ve kurumsal yönetişim gibi hususlara da değindiler. Bu turda, Avrupalı ve Japon müzakereciler, serbest ticaret anlaşmasına dair kendi görüşleri hakkında detaylı bilgiler sunma imkânına sahip oldular. Bir sonraki müzakere turunun Mart sonunda yapılması öngörülüyor.