İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 MAYIS 2012

S&P TÜRKİYE’NİN NOTUNU DURAĞANA ÇEVİRDİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s (S&P), Türkiye'nin olumlu olan kredi not görünümünü durağana çevirdi. Kuruluş, Türkiye'nin "BB" olan yabancı para cinsinden borçlanma notu ile "BBB-" olan yerel para cinsinden borçlanma notunu değiştirmedi. Aynı kuruluş Yunanistan’ın kredi notunu borç verenler ile varılan anlaşma üzerine 3C’ye yükseltti. Yapılan açıklamada dış talebin zayıf kaldığı ve ithal mal fiyatlarındaki göreceli artış nedeniyle dış ticaret hadlerinde bozulma olduğu ileri sürülerek Türkiye'nin ekonomik dengelenmesinin zor olacağına işaret edildi. S&P ayrıca Türkiye’nin yüksek dış borcu ve vergi gelirlerinin dolaylı vergilere bağımlılığının yüksek olmasına da dikkat çekti. Bu karar, önümüzdeki 12 aylık zaman diliminde Türkiye'nin kredi notunun değişmeyeceği anlamına geliyor.  HSBC Bankası’nın yorumuna göre bu karara gerekçe oluşturan nedenler zaten piyasalar tarafından bilindiği için kredi notunun durağana çevrilmesinin mali piyasalar üzerindeki etkileri beklendiği kadar olumsuz olmayacak. S&P’nin aldığı bu karar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan tarafından tepkiyle karşılandı.  Başbakan Erdoğan kararı gerçekleri yansıtmaktan çok ideolojik bir hareket olarak niteledi.