İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 MAYIS 2012

AVRUPA KOMİSYONU ÇOCUKLAR İÇİN DAHA GÜVENİLİR İNTERNET ORTAMI SAĞLANMASI İÇİN YENİ STRATEJİSİNİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu, 2 Mayıs 2012 tarihinde çocuklar için daha güvenilir internet ortamı sağlanmasını amaçlayan yeni bir strateji açıkladı. Bilindiği üzere, günümüzde, çocuklar ve gençler, internet ve mobil teknolojinin en önemli kullanıcı kitlesini oluşturuyorlar. Ancak, söz konusu teknolojilerin bu kesimde her geçen gün daha da yaygınlaşmasıyla birlikte, çocukların ve gençlerin bu teknolojilerin kullanımında karşılaşabilecekleri tehlikelerin de arttığı gözlenmekte. İstatistiklere göre, 6 ila 17 yaş arasındaki gençlerinin yüzde 75’inin özellikle cep telefonları aracılıyla internet kullandıkları tespit edildi.

Avrupa Birliği’nin Dijital Gündemi kapsamında açıklanan yeni stratejinin hayata geçirilmesi için ise, Avrupa Komisyonu, AB Üye Devletleri ve iş dünyası arasında işbirliğinin sağlanması önem teşkil ediyor.  Ancak, söz konusu stratejinin hukuki yönde bağlayıcılığı olmaması da dikkat çekiyor.

Avrupa Komisyonu’nun açıkladığı yeni stratejisinde dört önceliğe ağırlık verildi:

  • Çocuklar için daha yaratıcı ve eğitici içerikli web sitelerinin oluşturulmasının teşvik edilmesi ve yaşa uygun içeriklere erişim sağlayan platformların geliştirilmesi;
  • Avrupa Birliği’ndeki tüm okullarda öğrencilerin güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi;
  • Çocukların güvenilir internet ortamı oluşturmak amacıyla kendilerini daha iyi koruyabilmelerini sağlayacak teknolojilerin ve girişimlerin temin edilmesi (örneğin, yasadışı ve zararlı içerikler ya da davranış biçimlerini ihbar etmelerini sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi);
  • Sanal ortamda çocuklara cinsel taciz ve istismar içeren içeriklerin bulunmasına karşı mücadele edilmesi.

Bu kapsamda, “116” kayıp çocuk yardım hatlarının ve Avrupa Polis Teşkilatı EUROPOL bünyesinde Avrupa Siber Suç Merkezi’nin Ocak 2013’ten itibaren faaliyete geçirilmesi planlanıyor.