İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 MAYIS 2012

HOLLANDA’NIN TALEP ETTİĞİ İKAMET ÜCRETLERİ ORANTISIZ BULUNDU

26 Nisan 2012 tarihinde Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından alınan 508/10 sayılı kararda, Üye Devletlerin, uzun süreli olarak AB ülkelerinde ikamet eden kişiler ve aile üyelerinden aşırı miktarda ikamet ücreti talep edemeyeceklerine hükmedildi. ABAD, istenen miktarın, kişilerin AB hukukunun tanıdığı haklardan yararlanmasının önünde bir engel teşkil etmemesi gerektiğini  belirtti. Hollanda aleyhine karara bağlanan ve davaya konu olan olayda, Hollanda’da, uzun süreli ikamet eden (yasal olarak beş yıldan fazla) ve 2003/109 sayılı Yönerge kapsamında ikamet izni başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarından (Türk vatandaşları dışında) 188 ila 830 Avro arasında değişen miktarlarda ikamet ücreti istenmesi ve bunun Avrupa Komisyonu tarafından orantısız bulunarak,  ikamet etme hakkının önünde engel teşkil etmesi yer alıyor.

Belirtmek gerekir ki, Adalet Divanı daha önceki kararlarında, Ankara Anlaşması ve Katma Protokol gereğince, ikamet için başvuru ya da süre uzatma gibi işlemlerde, Türk vatandaşlarından AB vatandaşları için talep edilenden daha yüksek ücret talep edilemeyeceğini hükme bağlamıştı.

Komisyon tarafından Hollanda aleyhine açılan bu davada, Divan, söz konusu Yönerge’nin ikamet ücretlerini belirlemediğini ve bunun üye ülkelere belli ölçüde serbesti tanıdığını, ancak bunun da sınırlı olduğunu ve uzun süreli ikamet statüsünün verilmesini engellememesi gerektiğini belirtti.  Ayrıca, Hollanda’nın talep ettiği asgari ikamet ücretinin ulusal kimlik kartının 7 katı kadar pahalı olduğunu belirterek; her ne kadar Hollanda vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşlarının durumu aynı olmasa da mevcut uçurumun, ücretlerdeki eşitsizliğe işaret ettiğini kaydetti. Kararda, yönerge ile verilen hakların uygulanmasında üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmede Hollanda’nın başarısız olduğu da belirtildi.