İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 MAYIS 2012

AB İLE UYUM KAPSAMINDA YÜKSEK ALKOLLÜ İÇKİLERİN VERGİ FARKI AZALTILIYOR

Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında rakı, cin, votka ve viski gibi yüksek alkollü içkilerin vergi farkının azaltılmasını öngören yüksek alkollü içeceklerin vergilendirilmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu Karar Taslağı Başbakanlığa gönderildi. Avrupa Birliği ile yürütülen müzakerelerde vergilendirme faslı (16’ncı fasıl) kapsamında, yüksek alkollü içeceklerdeki vergilendirme farkının 2009, 2012, 2015 ve 2018 yıllarında kademeli olarak azaltılarak, 2018 yılında bu farkın tamamen ortadan kaldırılması için bir eylem planı hazırlanmıştı. İlk olarak 2009 yılında yüksek alkollü içeceklerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) miktarlarındaki fark, bir miktar azaltılmıştı. Bu düzenlemenin ardından şimdi teklif edilen düzenleme ile,  yüksek alkollü içeceklerdeki vergilendirme farkı, bir kademe daha azaltılacak. Öngörülen düzenlemeyle ilave vergi geliri elde edilmesinin amaçlanmadığı ve bunun bütçeye olumlu veya olumsuz bir etkisinin olmayacağı belirtiliyor. Avrupa Birliği ile yürütülmekte olan müzakerelerdeki ulusal taahhütlerin yerine getirilmesi hedeflenirken, yüksek alkollü içeceklerdeki vergileme farkının azaltılmasına yönelik olarak, 2015 yılına kadar, başka bir düzenleme yapılmasına gerek bulunmadığı ve taslakta, bira ve sofra şarabı gibi düşük alkollü içecekler için herhangi bir vergi artışı düzenlemesinin yer almadığı ifade edildi.  

Mevcut yasa ile litre başına rakıda 63,48 Türk Lirası, viskide 105,8 Türk Lirası, votka ve cinde ise 70,35 Türk Lirası ÖTV alınıyor. Avrupa Birliği’ne uyum için rakıdan alınan verginin yükseltilmesi ve viskiden alınan verginin düşürülmesiyle aradaki vergi dengesi tutturulacak. Vergilendirme sistemi alkol derecesine göre uygulanan düzenleme sonucunda tüketimi aynı oranda olmadığı için rakıdaki vergi artışının daha düşük tutulması bekleniyor. 2009 yılında rakıya uygulanan vergi artırıldığında, üreticiler artışı fiyata yansıtmama kararı almıştı. Önergeye tepki gösteren sektör temsilcileri, yüksek alkollü içkilerin yüzde 90’ını oluşturan rakının vergi oranının viski ile eşitlenmeye çalışılmasının rakı sektörünü olumsuz etkileyeceğini ve Avrupa Birliği üyesi Yunanistan’ın Uzo’ya uyguladığı vergi gibi, farkın diğer alkollü içeceklerin yüzde 50’si civarında olması gerektiğini belirttiler. Son olarak,  Avrupa Birliği nezdinde girişimlerde bulunan sektör temsilcileri rakının milli bir içki olduğunu ve mutlak suretle korunması gerektiğini vurguladılar.