İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 ŞUBAT 2014

İSPANYA BAŞBAKANI TÜRKİYE’YE RESMİ BİR ZİYARETTE BULUNDU

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, 11 Şubat 2014 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Türkiye-İspanya 5’inci Hükümetler Zirvesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Mariano Rajoy başkanlığında Ankara’da gerçekleştirildi.

Zirve sonrasında yayımlanan ortak bildiride Türkiye ve İspanya arasındaki Hükümetlerarası Zirve Toplantıları’nın, 5 Nisan 2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen ilk toplantıdan bu yana düzenli olarak gerçekleştirildiği belirtilirken, Zirve’de iki ülkenin ilişkilerini daha da ilerletme ve güçlendirmeye verdikleri önemin teyit edildiği kaydedildi. Parlamentolar arası işbirliğinin öneminin de vurgulandığı görüşmede “Parlamentolar Arası Değişim ve Diyalog Projesi” kapsamında son zamanlarda Türkiye ile İspanya arasında düzenlenen karşılıklı parlamento heyetleri ziyaretlerinin bu alanda itici güç olduğu ifade edildi.

Bildiride ayrıca, İspanya’nın Türkiye’nin AB üyeliğine yönelik desteği ve taahhüdü yinelenirken, katılım müzakerelerinde yeni bir başlığın açılmasının memnuniyetle karşılandığı ve Türkiye-AB katılım müzakerelerine ivme kazandırmak için yerleşik uygulamalar ve koşullara bağlı olarak ek başlıkların açılmasına yönelik destek de yeraldı.

Taraflar, aynı zamanda Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın imzalanmasını ve vize serbestisine yönelik diyalogun başlatılmasını memnuniyetle karşıladıklarının altını çizerken, ortak eşleştirme programları, bilimsel ve teknik araştırmalar ile akademik ve kurumsal değişimler gibi katılım sürecinin sunduğu bütün fırsat ve araçları kullanma hususunda anlaştıklarını belirtti.

Son yıllarda ticari ve ekonomik ilişkilerdeki hızlı gelişmeye değinen ve bu alanda işbirliğinin Türkiye-İspanya ilişkilerinin en önemli boyutlarından biri olduğunu belirten Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, 2012 yılında 8 milyar avroyu aşan ve 2013 verilerine göre yeni bir rekora ulaşması beklenen ikili ticaretin, yakın gelecekte 10 milyar avroyu aşma potansiyeline sahip olduğunu ifade ettiler.

Taraflar son olarak, ikili ticaretteki büyümenin dengeli ve sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla beraberce çalışma konusunda işbirliği içinde olacaklarının altını çizdiler.

Zirve kapsamında “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile İspanya Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Okulu Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası” da imzalandı.