İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 ŞUBAT 2014

AB GENEL İŞLER KONSEYİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB Genel İşler Konseyi 11 Şubat 2014 tarihinde AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten Yunanistan’ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos başkanlığında toplandı. Genel İşler Konseyi toplantısının öne çıkan gündem maddeleri, Mart ayında gerçekleştirilecek AB Konseyi toplantısının hazırlıkları, genetiği değiştirilmiş mısır ve İsviçre’deki referandum oldu.

20-21 Mart 2014 tarihlerinde düzenlenecek AB Konsey toplantısının odak noktasının yine ekonomi politikası olması öngörülüyor. AB devlet ve hükümet başkanları bu toplantıda Avrupa Sömestri’nin ilk aşamasını kapatacaklar; sanayinin rekabet gücünü ve 2020 ile 2030 arasında iklim ve enerji için taslak çerçeveyi tartışacaklar. Bunun yanında, önümüzdeki dönemde AB-Afrika Zirvesi’nin hazırlıkları da AB Konsey toplantısında görüşülecek.

Son dönemde AB gündeminde yer alan GDO’lu mısır tohumu 1507’nin AB pazarına girmesi ve ekimine izin verilmesi konusunda Genel İşler Konseyi’nde uzlaşmaya varılamadı. Bundan sonraki aşamada konuyla ilgili kararı Avrupa Komisyonu’nun vermesi gerekiyor.

Genel İşler Konseyi’nin bir diğer önemli gündem maddesi İsviçre’de geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen referandum sonucunda ülkeye göç eden AB vatandaşlarına sınırlama getirilmesi kararının sonuçları oldu.

Konsey tarafından kabul edilen kararlar ise şu şekilde sıralanıyor: Sabine Lautenschläger’in Avrupa Merkez Bankası Denetim Kurulu’na başkan yardımcısı olarak atanması, yeni hafif ticari araçlardan karbondioksit emisyonlarının azaltılması ve kamu ihalelerinin reformuna ilişkin yönergeler.

Genel İşler Konseyi toplantısının gündemine ve alınan kararlara http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/genaff/140991.pdf internet sayfasından ulaşılabilir.