İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 ŞUBAT 2014

AB DIŞ İLİŞKİLER KONSEY TOPLANTISI YAPILDI

AB Dış İlişkiler Konseyi 10 Şubat 2014 tarihinde Brüksel’de toplandı. Konsey’de Ukrayna’nın hazır olduğunda AB ile Ortaklık Anlaşmasını imzalayabileceği belirtilirken, Küba ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ne asker gönderilmesi kararları alındı. Doğu Ortaklığı, Suriye Krizi ve AB’nin güney komşularından Mısır, Libya, Tunus ve Yemen’de yaşanan gelişmeler, toplantının diğer gündem maddelerini oluşturdu.

AB Dışişleri Bakanları, ilk olarak Ukrayna’da üç aydır devam eden siyasi krizin çözümünde taraflara şiddetten uzak durulması ve “yeni ve kapsayıcı bir hükümet kurulması için” diyalog çağrısında bulundu. Ukrayna’nın hazır olduğunda AB ile Ortaklık Anlaşması'nı imzalayabileceği kaydedildi. Buna karşın, ülkede polis şiddetinin ve karmaşanın artması halinde, AB’nin duruma müdahale edeceği vurgusu yapıldı.

Hatırlanacağı gibi, son haftalarda Ukrayna’daki gösterilerde 6 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle, AB yetkilileri bu ülkeye bazı yaptırımların uygulanabileceğini kaydetmişlerdi ancak AB Dış İlişkiler Konseyi’nde bu ülkeye yönelik “yaptırım” ifadesi kullanılmadı. Konsey kararlarında ayrıca reformları destekleyen yeni hükümet kurulduğunda Ukrayna’ya mali destek sağlanacağı kaydediliyor.

AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında alınan ikini önemli karar, siyasi diyalog ve işbirliği anlaşması imzalanması ve bu sayede Küba ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi oldu. Küba’nın reform ve modernizasyon projelerini desteklemeyi amaçlayan bu karar, AB’nin bu ülkede insan hakları ihlallerine gösterdiği hassasiyetin değiştiği anlamına gelmiyor.

AB Dış İlişkiler Konseyi’nde alınan üçüncü önemli karar ise son birkaç aydır tartışılan Orta Afrika Cumhuriyeti’nde ortak askeri güç gönderme kararının onaylanması oldu. En kısa sürede oluşturulması öngörülen askeri (EUFOR RCA) gücün, altı aylık süre boyunca başkent Bangui ve çevresinde güvenliği temini ve insani yardım koşullarını kolaylaştırması öngörülüyor. AB Bakanları yeni kurulan geçiş hükümetinin ülkedeki bozulan kamu düzeniyeniden tesisi konusunda AB’nin desteğini yinelediler.

AB Dış İlişkiler Konseyi’nde alınan bu kararlar yanında, Suriye krizi, Mısır, Libya, Tunus ve Yemen’deki gelişmeler görüşüldü. Suriye krizi, 22 Ocak 2014 tarihinde Cenevre’de başlayan barış görüşmeleri ve Suriye krizinin bölge ülkelerinden özellikle Irak üzerindeki etkileri açısından ele alındı. Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması ve ülkede artan şiddet ortamı konusunda endişeler dile getirildi.

Toplantı sonrası yayımlanan ortak bildiride, Mısır’da siyasi muhalifler ile aktivistlerin ayrım gözetilmeden tutuklanması ve insan hakları ihlallerinin artışına dikkat çekildi. Ülkede barışçıl gösteri düzenleme özgürlüklerin korunmasının gereği hatırlatıldı. AB Dışişleri Bakanları ayrıca, AB’nin Mısır’da şeffaf ve güvenilir bir Cumhurbaşkanlığı seçim ortamının oluşturulması için destek vermeye hazır olduğu kaydedildi.

Son olarak Libya’nın siyasi ve güvenlik durumunun görüşüldüğü AB Dış İlişkiler Konseyi’nde, Tunus’ta temel hak ve özgürlükler ile hukukun üstünlüğünü anlayışı çerçevesinde şekillenen yeni anayasanın kabulünden duyulan memnuniyet ifade edildi.