İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 ŞUBAT 2014

İsviçre, “AB’den göçe hayır” dedi

İsviçre Halk Partisi’nin (SVP) başlattığı girişimle, AB üye ülkelerinden gelen göçü sınırlamaya yönelik yasal düzenlemeye ilişkin referandum, 9 Şubat 2014 tarihinde İsviçre’de gerçekleştirildi. İsviçreli seçmenlerin yüzde 50,34’ü, göçü kısıtlama önerisine “evet” dedi.

Sonuçların ardından Brüksel’in tavrı merakla beklenirken, Avrupa Komisyonu’ndan yapılan ilk açıklamada, AB ve İsviçre arasındaki ilişkilerin gidişatı konusunda önemli soru işaretleri gündeme getirildi. Bilindiği gibi İsviçre, AB üyeliğini reddeden ancak AB’nin İç Pazar’ı ve Göç Politikası kapsamında AB ile ilişkilerini ekonomik ve kültürel anlamda sürdüren, aynı zamanda imza tarihi olan 2004 yılından itibaren Schengen Alanı’na dâhil olan bir ülke.

Referandum sonuçlarının ardından Avrupa Komisyonu, aynı gün yayımladığı deklarasyonda, İsviçre’de yaşanan bu sonucun, AB ve İsviçre arasındaki “kişilerin serbest dolaşımı ilkesine aykırı” olduğunu açıkladı. Komisyon, yasal düzenlemenin içeriği üzerinden ikili ilişkilerin tekrar gözden geçirileceğini duyurdu. Komisyon tarafından Federal Konsey’in pozisyonunun takip edileceği de verilen bilgiler arasında.

Öte yandan, İsviçre’deki mevcut hükümet ve iş dünyası, yasal düzenlemeye karşı bir tavır sergilediklerini açıklıyor. Nitekim İsviçre’nin yerel basınında yapılan açıklamalara göre, düzenlemeye karşı çıkanların en büyük dayanaklarından birini, İsviçre’nin en büyük ticaret ortağı konumunda yer alan AB ile ekonomik ilişkilerin sekteye uğraması olasılığıdır.

Daha önce İsviçre’nin, sekiz AB Üye Devletinden gelen göçmen sayısını kısıtlayan bir senelik bir düzenlemeyi başlatmasıyla da 9 Şubat’a benzer bir tablo gündeme gelmişti.

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın verilerine göre, 8 milyonluk İsviçre nüfusunda yabancı kökenli İsviçre vatandaşı 2012 yılında 1.815.063 olarak açıklanmaktadır. 2011 yılında, ülkeye göçmen olarak gelen kişi sayısı ise 148.799 olarak kaydedilmiştir.