İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 ŞUBAT 2014

Avrupa Komisyonu şeffaf internet yönetimi istiyor

Avrupa Komisyonu, 12 Şubat 2014 tarihinde internetin yönetimi ve küresel ölçekte kullanımına yönelik reform önerisi içeren bir bildiri yayınladı. Öneride, entegrasyonu ve sorumlulukları geliştiren şeffaf bir internet yönetişimi savunuluyor.

Bildiri’de Komisyon şunları öneriyor:

- ICANN (ABD’nin internet yönetimi kurumu) ve AB’nin internet faaliyetlerinin merkezi koordinasyonunu korumakla görevli IANA’nın fonksiyonlarının küreselleşmesi için açık bir iş programı oluşturulmasına, küresel İnternet Yönetişimi Forumu’nun güçlendirilmesine, internet politikalarının şeffaflaştırılması için bir online platform başlatılmasına yönelik önlemler alınması;

- Şeffaflığın, hesap verilebilirliğin ve çok-paydaşlı süreçlerin geliştirilmesine yönelik taahhütlere süreklilik kazandırılması;

- İnternetin açık ve bölünmemiş (unfragmented) niteliğini korumak için internet yönetişimi ilkeleri paketi oluşturulmasına yönelik taahhüt verilmesi;

- İnternetin istikrarını, güvenliğini ve esnekliğini korumaya yönelik temel karar alma süreçlerinin (örneğin alan adlarının ve IP adreslerinin koordinasyonunun) küreselleştirilmesinin taahhüt altına alınması.