İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 ŞUBAT 2014

Afganistan DTÖ’ye üyelik yolunda büyük adımlar atıyor

Afganistan DTÖ’ye üyelik için 10 Şubat 2014 tarihinde AB ile karşılıklı görüşmelerini sonuçlandırarak anlaşma imzaladı. Afganistan’ın DTÖ’ye üyeliğinin, ülkenin istikrar süreci, ekonomik reform ve sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunması bekleniyor.

Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu üyesi Karel de Gucht, Afganistan’ın DTÖ üyeliğini memnuniyetle karşıladığını belirterek, ülkenin DTÖ üyelik sürecini hızlandırma isteğini sürekli olarak belirttiğini ve anlaşmanın imzalanmasının da bu konuda önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. AB’nin Afganistan’ı en kısa sürede DTÖ ailesinde görmeyi istediklerini ve çok taraflı ticaret sisteminde yer almasını ümit ettiklerini ifade etti. İmzalanan anlaşma, tarifelerde ve mal ihracatına uygulanan vergilerde indirim ve Afganistan’ın DTÖ’ye üye olmasıyla birlikte hizmetler piyasasının açılmasını sağlayacak. Söz konusu taahhütler Afganistan’ın gelecekte DTÖ’ye üyeliğine ilişkin protokolde yer alacak.

Afganistan’ın ihracatının yüzde 9’unu ve ithalatının yüzde 12’sini oluşturan AB, bu ülkenin başlıca ticaret ortaklarından biri durumundadır. 2012’de AB’nin Afganistan’a toplam mal ihracatı 935 milyar avro dolayında bulunuyor. AB’nin Afganistan’dan ithalatı ise 56 milyar avro düzeyinde. Afganistan’ın AB’ye ihraç ettiği ürünlerin başında deri ve deri ürünleri, meyve ve kuruyemişin yanı sıra elektronik ürünler geliyor. Söz konusu ürünler ülkenin AB’ye ihracatının yüzde 50’sinden fazlasını oluşturuyor. AB’nin Afganistan’a ihraç ettiği ürünlerin başında ise taşıtlar, mineral yakıtlar, makine ve elektrik ekipmanları geliyor. Az gelişmiş ülke olan Afganistan’ın silahlar dışında bütün ürünleri gümrük vergileri ve kotadan muaf olarak AB’ye ihraç edilebiliyor.