İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 NİSAN 2012

İSVİÇRE, AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYE 8 ÜLKEDEN GELEN GÖÇÜ SINIRLADI

İsviçre hükümeti Avrupa Birliği’ne 2004 yılında üye olmuş olan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden İsviçre'ye çalışma ve ikamet amaçlı gelen göçmenlerin sayısını kısıtlama kararı aldı.  1 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen karar, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Letonya, Litvanya ve Estonya’ya yönelik özel bir uygulama olarak göze çarptı.

İsviçre hükümeti, kararını Avrupa Birliği ile İsviçre arasında imzalanan bir sözleşmenin özel bir maddesine dayandırdı.  Söz konusu maddeye göre eğer bir yıl içinde İsviçre'ye gelen göçmen sayısı, önceki üç yılın ortalamasından yüzde 10 daha fazla ise, İsviçre hükümeti bu konuda önlem alma hakkına sahip bulunuyor.
Göçmen sayısındaki artışın söz konusu ortalamayı aştığını öne süren İsviçre hükümeti bu maddeye dayanarak göçmenlere verilen ikamet izninin sınırlandırılmasına karar verdi.

Avrupa Birliği içindeki Doğu Avrupa ülkelerine serbest dolaşım hakkının tanındığı 2011 yılının Mayıs ayından bu yana, İsviçre, söz konusu sekiz ülkeden gelen yaklaşık 6 bin 500 kişiye ikamet izni vermişti. Ancak bu sayının kararın yürürlüğe gireceği 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren 2 bin ile sınırlandırılacağı ve söz konusu sınırlamanın, İsviçre hükümeti tarafından yenilenmediği takdirde 2013 yılı Mayıs ayına kadar geçerli olacağı da belirtildi. Bilindiği gibi İsviçre’de aşırı sağcı siyasi partiler, göçmenlerin kiralarda artış, toplu taşımada karmaşa ve kültürel erozyon gibi sorunlara neden olduğunu savunurken, aynı sebeple işsizliğin de arttığını ileri sürüyorlardı. Ülkede son verilere göre işsizlik yüzde 3 seviyesinde seyrediyor.

Avrupa Birliği, İsviçre'nin aldığı kararın İsviçre’nin de dahil olduğu Schengen Alanı’ndaki seyahat özgürlüğünün kısıtlanması anlamına geldiğini vurgularken, Avrupa Birliği'nin üyeleri arasında ayrım yapılmasına asla izin verilmeyeceğini de belirtti.