İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 NİSAN 2012

AVRUPA RÜZGAR ENERJİSİ BİRLİĞİ YEŞİL BÜYÜME RAPORU’NU YAYIMLADI

16 Nisan 2012 tarihinde ev sahipliğini Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği’nin (EWEA) üstlendiği ve Danimarka Başbakanı Helle Thorning Schmidt’in katılımıyla gerçekleşen konferansta yeşil büyüme ve rüzgar enerjisinin Avrupa Birliği’ne ekonomik katkısı ele alındı. Konferansta, yeşil dönüşüm için yapılan her Avro harcamasının Avrupa ekonomisine yatırım olarak geri döndüğünün mesajını içeren ve Avrupa’da hızla büyüyen rüzgar sektörünün yaygınlaşması için yatırımların desteklenmesi sinyallerini taşıyan seçenekler ve net sektör sonuçlarını içeren “Yeşil Büyüme Raporu” sunuldu.

Yeşil Büyüme Raporu, 2007 ve 2010 yılları arasında rüzgar enerjisinin 32 Milyar Avro’luk kazançla Avrupa Birliği’nin gayrisafi yurtiçi hasılasındaki (GSYH) payını yüzde 33 artırdığını ortaya koyuyor. 2010 yılında rüzgar enerjisi sektörünün 2007’ye oranla yüzde 30 daha fazla istihdam yaratarak 240 bin seviyesine ulaştığının belirtildiği raporda, sektörün 2020 yılına kadar 520 bin kişiyi istihdam edebileceği ve Birliğin GSYH’na katkısının üç kat artabileceği ifade ediliyor.

Diğer taraftan, beklenen hedeflerin gerçekleşmesi için, Avrupa elektrik ağı ve Tek Pazar’ın entegrasyonunu amaçlayan 2020 ve 2030 hedeflerine paralel olarak, AB’nin enerji politikası ve yenilenebilir enerji yapılanmasının kalıcı hale gelmesinin gerekliliğine dikkat çekiliyor.

Yeşil Büyüme Raporu’na aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/reports/Green_Growth.pdf