İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 NİSAN 2012

AYRAN STANDARTLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK AB TOPLANTISI İSTANBUL’DA YAPILACAK

Avrupa Bölgesel Kodeks Ayran Çalışma Grubu toplantısı, 29-31 Mayıs 2012 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak. Bu toplantıda ülkemizde uygulanmakta olan ayran standardının içlerinde Türk Cumhuriyetlerinin, AB ülkelerinin, Rusya'nın yer aldığı tüm bölgede geçerli olması için çalışmalar yürütülecek. İstanbul'da düzenlenecek ayran fiziksel çalışma grubu toplantısında alınan kararın bu yıl Avrupa Kodeks Koordinasyon Toplantısı'nda (CCEURO) sunulacağı, olumlu karar çıkması halinde 2013'te yapılacak olan Gıda Kodeksi toplantısında ayran standardının çıkabileceği ifade edildi. Ayranın Türkiye’nin belirlediği özelliklerle AB Ülkeleri, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerinin yer aldığı Codex Avrupa Bölgesinde tüketilecek olması bir Türk ürününün tüm dünyada adı ile tanınmasını sağlayacak.

Bilindiği gibi, 2010 yılında Gıda Kodeksi Komisyonu'nun Süt ve Süt Ürünleri Komitesi toplantısında ayran ve yoğurt için ülke görüşü sunulmuş, bu ürünlere ilişkin kriterlerin Fermente Sütler Kodeks Standardı'nda belirlenmesi istenmişti. Komite, ayranın Avrupa bölgesinde uygulanacak bir bölgesel standartta yer almasının daha uygun olacağını ve bu konunun Avrupa Kodeks Koordinasyon Toplantısı'nda (CCEURO) değerlendirilmesini teklif etmişti. Bunu takiben, Türkiye Süt ve Süt Ürünleri İhtisas Alt Komisyonu tarafından ayran için bir proje dokümanı hazırlanarak 5-8 Ekim 2010 tarihlerinde, Polonya'da gerçekleştirilen FAO/WHO Avrupa Koordinasyon Toplantısı'nda Kodeks Sekretaryası'na sunulmuştu. Bu toplantıda Komite, Gıda Kodeksi Komisyonu'nun 2011 yılında gerçekleştirilen 34’üncü oturumunda ayranın Bölgesel Standart olarak kabulüne yönelik çalışılması için onaya sunulmasına, ayrıca Türkiye'nin liderliğinde oluşturulacak bir elektronik çalışma grubunun taslak standardına yönelik çalışmaya başlamasına karar vermişti.  Söz konusu oturumda Türkiye Delegasyonu’nun katılımı ile Bölgesel Ayran Standardı'nın düzenlenmesinin Komisyon tarafından karara bağlanması sağlanmıştı.